Gradsko vijeće se sastoji od 28 vijećnika. Za formiranje Gradskog vijeća neophodno je da budu konstituirana vijeća sve četiri općine koje su u sastavu Grada, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Stari Grad, zatim treba da budu izabrana rukovodstva i radna tijela tih vijeća.

Svako općinsko vijeće općina koje čine Grad Sarajevo bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Prema odredbama Statuta Grada Sarajeva Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno se garantira minimum 20 posto mjesta u Gradskom vijeću, a grupi ostalih najmanje dva mjesta, bez obzira na izborne rezultate.

Procedure nalažu da nakon formiranja općinskih vijeća, CIK u roku od 15 dana svakom vijeću treba da dostavi minimalne kvote, koliko predstavnika treba da delegira svaka od tih općina, nakon čega slijede posredni izbori u vijećima za gradske vijećnike.

Konačne rezultate potvrđuje CIK i to nakon što istekne žalbeni rok.

Nakon toga aktuelni predsjedavajući saziva konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća na kojoj se dodjeljuju mandati vijećnicima, te se bira rukovodstvo Vijeća, gradonačelnik i njegovi zamjenici. Za izbor gradonačelnika potrebna je natpolovična većina, tačnije 15 glasova, a zamjenici ne mogu biti iz istog naroda. Također, predsjedavajući i gradonačelnik ne mogu biti birani iz istog naroda.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva bira novog gradonačelnika i dva dogradonačelnika Sarajeva. 

Proces izbora vijećnika za novo Gradsko vijeće Grada Sarajeva do sada je započeo u dvije, od četiri gradske općine, navode iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolija.

Naime, 22. januara ovjerene su liste za izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Sarajeva iz općine Stari Grad Sarajevo te se očekuje da općinsko vijeće provede izbore i dostavi rezultate glasanja za utvđivanje dodjele mandata novim vijećnicima u Gradsko vijeće iz općine Stari Grad Sarajevo.

Istovremeno, 29. januara ovjerene su i liste za izbor gradskih vijećnika iz općine Centar Sarajevo s tim što je jedna lista vraćena na doradu i sada se očekuje da u predviđenom roku otklone nedostatke. Nakon što se to učini, moći će se provesti i izbori za vijećnike u Gradsko vijeće Grada Sarajeva i iz općine Centar Sarajevo. 

Preostalo je da taj proces započnu i okončaju i općinska vijeća Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo. 

Podsjećamo, SDP će za novog gradonačelnika Sarajeva predložiti Bogića Bogićevića, a neizvjesno je da li će on imati protivkandidata. Spekuliše se kako bi SDA na mjesto gradonačelnika mogla predložiti ponovo Abdulaha Skaku, aktuelnog gradonačelnika Sarajeva.