Kako je ranije objavljeno, cilj izmjena Zakona koje je predložio Špago jeste spriječiti enorman rast plaća najplaćenijim zvaničnicima.

Članovi Komisije usvojili su Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH. Zastupničkom domu PSBiH predloženo je da usvoji zaključak kojim se od Službenog lista BiH, Kancelarije za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Agencije za antidoping kontrolu BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) i Vijeća za državnu pomoć BiH da pod hitno dostave izvještaje za 2021. godinu.

VEZANI TEKST - Parlament BiH ima vremena do kraja aprila spriječiti enorman rast plaća funkcionera, zavisi od SNSD-a i HDZ-a

Usvojen je i Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Radi odsustva predstavnika predlagača, s dnevnog reda sjednice skinuti su Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2022. godine, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH, i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava budžetske rezerve za period januar – septembar 2022. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

K znanju je primljen dopis Centra civilnih inicijativa upućen Komisiji za finansije i budžet Zastupničkog doma PSBiH.