Federalni parlamentarci odbili su razmatrati prijedlog budžeta za 2022. godinu po hitnom postupku vrativši ga u redovnu proceduru, a među zamjerkama je i neugrađivanje u prijedlog budžeta stavke o izdvajanju 1,5 do dva posto za povratničku populaciju.

Umanjenje drugih transfera

U Federalnom ministarstvu finansija smo zatražili pojašnjenje koliko je realno da se u budžetu za 2022. godinu koji se mora donijeti do 31. marta, ugradi stavka da se iz budžeta izdvaja dodatni novac za izbjegle i raseljene.

- Ukoliko se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odredi da se usvoji takav prijedlog, taj procenat, da se za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica uvećaju transferi, Ministarstvo finansija će i to ispoštovati. Naravno, mi nemamo prostora povećavanja budžetskog okvira. On bi trebao dobrim dijelom da ostane nepromijenjen. Dakle, bilo kakvo značajnije uvećanje odgovarajućih ekonomskih kodova podrazumijeva reduciranje nekih drugih transfera, tako da Vlada ukoliko se odluči da ide u tom pravcu, onda će vjerovatno odrediti i koje je transfere potrebno umanjiti - pojašnjava nam Alija Aljović, pomoćnik federalne ministrice finansija u Sektoru za budžet i javne rashode.

Podsjećamo, Klub Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputio je Nacrt zakona o dopuni zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama FBiH.

U Nacrtu se, između ostalog, navodi da predloženim povećanjem budžetskih sredstava odnosno, osiguranjem u budžetu FBiH 1,5 do dva posto iznosa budžetskih prihoda i primitaka u tekućoj godini u FBiH, izuzev doprinosa za PIO, stvorili bi se uvjeti ne samo za povratak prognanih već i njihovu reintegraciju u lokalnu zajednicu osiguranjem uvjeta za održivost povratka kroz osiguranje ekonomske samoodrživosti i poboljšanje kvaliteta življenja samih povratnika.

Dodaje se kako bi se otvorile mogućnosti proširenja postojećih programa i projekata s jedne strane i kreiranje novih programa u rubnim dijelovima FBiH usmjerene na manjinski povratak u regije Posavine, regije Srebrenica i područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac.

Izdvajanje od 45 do 50 miliona KM 

- Da budem iskren to jeste ispravan pristup posmatranja ukupnog okvira budžeta jer vi ukoliko kažete da je 1,5 procenat budžeta, to u svakom slučaju podrazumijeva i doprinose koji su usmjereni isključivo za isplatu penzija. Ali isto tako obuhvata i servis duga, pa imate situaciju da kada vam se uvećava obaveza po osnovu servisa unutrašnjeg ili vanjskog duga, samim tim se uvećava obaveza izdvajanja za ove kategorije što na odgovarajući način dvostruko opterećuje budžet. Iz tog razloga je potrebno bazirati se na izvorne prihode budžeta, a to su ti porezni i neporezni prihodi čije povećanje se može iskoristiti za evo finansiranje odgovarajućih politika Vlade FBiH - kazao nam je Aljović.

Na kraju smo upitali koliko bi tih 1,5 do dva posto iz budžeta zapravo bilo novca na godišnjem nivou.

- Pa između 45-50 miliona KM, ako bi Vlada riješila da prihvati - kazao nam je Aljović.

U prvobitnom prijedlogu budžeta za 2022. godinu koji iznosi iznosi 5.535.108.213,00, za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica planirana su ukupno 24,3 miliona KM.