- KJKP Sarajevogas promjenom nabavne cijene gasa, automatski je izršio izmjenu cijene gasa za naše korisnike i od 1. januara nabavna cijena jednog kubnog metra gasa iznosi 0,485 maraka. Kada se na nabavnu cijenu gasa doda cijena distribucije gasa, tada se dobije prodajna cijena gasa. Na prodajnu cijenu gasa zaračunava se PDV po važećoj stopi od 17 posto nakon čega se cijena koja se nalazi na fakturama. Što znači da od 1. januara jedan kubni metar gasa sa PDV-om košta 0,661 – pojasnili su iz Sarajevogasa.

Cijena prirodnog gasa po kategorijama kupaca od 01.01.2021. godine, pogledajte u tabeli: