U Federalnom zavodu PIO smo pitali pod kojim uvjetima sada borci mogu otići u penziju.

U penziju sa 57 godina života, ako je prethodnu godinu bio na birou

- Ukoliko borci idu po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca (ZPP), ukupno moraju imati 20 ili više penzijskog staža (vojni, plus staž osiguranja) da bi ostvarili penziju i odgovarajući broj godina života. Ako imaju 20 godina penzijskog staža kada im se vojska računa u jednostrukom trajanju, onda mogu u penziju s onoliko godina koliko se dobije kada se vojni staž u dvostrukom iznosu odbije od 65. Recimo, neko ko ima 16 godina staža osiguranja i četiri godine vojnog, tačnije, posebnog staža, može po ZPP-u, ako je posljednju godinu bio na birou, s 57 godina života jer 65 minus osam je 57 - navodi nam Tomislav Kvesić, portparol Zavoda PIO FBiH, i dodaje:

- Ako borac ima staža osiguranja 12 godina, a sa posebnim stažom u duplom imaju 20 godina penzijskog staža, onda u penziju mogu s onoliko godina koliko se dobije kad od 65 oduzmeš vojni staž u jednostrukom trajanju. U slučaju kada je vojni staž četiri godine, može u penziju sa 61 godinom života.

Dodaje kako se ovi uvjeti odnose na pripadnike Armije RBiH, HVO-a i policiju.

Upitali smo da li borački staž treba neko da uplati.

Izmjene Zakona o PIO-u

- Nema nikakve uplate za taj staž. To je poseban staž - kazao nam je Kvesić.

On je prokomentirao da li će predložene izmjene Zakona o PIO-u u Parlamentu FBiH utjecati na rad Zavoda PIO FBiH.

- Što se izmjena Zakona tiče, a koje su već usvojene na Zastupničkom domu, one neće prouzrokovati značajnije povećanje izdataka Fondu PIO, no jasno je da će iziskivati dodatna sredstva s obzirom na to da će se umjesto pola boda za godinu računati jedan bod. Izmjene Zakona su nadležnost Vlade i Parlamenta, a mi, kao Zavod koji zakone provodi, nemamo praksu ocjenjivati dinamiku rada tih tijela vlasti - rekao nam je Kvesić.