Prema konačnim rezultatatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini provedenog 2013. godine registrovano je 3.531.159 stanovnika.

Kada se uporede ovi podaci  u Bosni i Hercegovini je za pet godina, od  2013. do 2018. godine broj stanovnika smanjen za 30.864.

Analitičari, s druge strane, u posljednje vrijeme iznose podatak kako u BiH danas ima svega 2.700.000 stanovnika. U javnosti su se pojavili i podaci o odlasku iz BiH više od 200.000 stanovnika u posljednje četiri godine.

I međunarodne organizacije ukazuju da se Bosna i Hercegovina posljednjih nekoliko godina suočila se sa odlaskom ljudi. Tako Svjetski populacijski izvještaj navodi da je u 2019. godini u BiH živi 3.300.000 stanovnika. 

Novi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini trebao bi se obaviti 2021. godine, kada će prema usaglašenom desetogodišnjem ciklusu, učiniti i Evropa, uključujući zemlje naše regije. Hoće li u BiH biti popisa za sada je neizvjesno. Ukoliko do njega dođe znat će se i tačno koliko stanovnika živi u BiH.