Razlog za povećanje Budžeta TK u odnosu na mjesec maj dijelom je posljedica povećanja prihoda od poreza na dobit za 13,1 milion KM, poreza na dohodak koji je povećan za 4,3 miliona maraka.

Prihodi od poreza

- Zabrinjavajući je pad prihoda od PDV-a, koji je za period koji tretira rebalans, manji za devet miliona KM. Prihod od PDV-a za ovu godinu projiciran je na 200 miliona, a prošle godine iznosio je 246 miliona KM. Projekcije koje je Federalno ministarstvo finansija imalo ranije predviđalo je pad direktnih poreza većih od 20 posto. Međutim, mi smo porez na dobit imali u rangu prošle godine, a čak rast poreza na dohadak od 3,5 posto - naveo je ministar finansija TK.

Pad PDV-a, prema Mustajbašićevim riječima, jeste problematičan, ali postoje načini da se to sanira.

- Na raspolaganju imamo sredstva MMF-a od 39 miliona KM i mi smo danas odlučili da od toga uprihodujemo 20 miliona, da bismo održali likvidnost i da bismo sve što je nadležnost kantona mogli da ispoštujemo. Plan je da dio tih sredstava prenesemo u narednu godinu kako bismo mogli imati kontrolu - zaključio je Mustajbašić.

U rebalansiranoj verziji Budžet TK iznosi 431,5 miliona KM, što je 5,8 miliona KM više u odnosu na izmjene iz maja ove godine ili za 1,36 posto.

Višak od "koronazakona"

- Nakon implemantacije kantonalnog "koronazakona" ostalo nam je neutorošenih devet miliona KM i ta sredstva su postala budžetska. Zahvaljujući tome smo utvrdili budžetsku poziciju pomoći Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, ovoga puta to je 30.000 KM, a u narednim godianama to će biti značajniji iznos. Izdvojili smo 200.000 KM za izgradnju sjedišta Muftijstva tuzlanskog. Pojačali smo kapitalne izdatke, između ostalog, tu su dodatna četiri miliona KM za rekonstrukciju škola, ministarstava, pravosudnih institucija... - rekao je, između ostalog, ministar finansija TK Suad Mustajbašić.

Također, Ministarstvo uređenja i zaštite okolice dobit će 4,5 miliona, a od čega je oko dva miliona za projekte energetske efikasnosti, a planiran je i transfer prema Direkciji cesta TK od milion KM, kao vid pomoći lokalnim zajedniciama za rekonstrukciju lokalnih puteva.

- Pojačali smo budžetsku rezervu sa 500 hiljada na milion KM, da bismo, prije svega zbog pandemije, imali sredstva za hitne intervencije - dodao je Mustajbašić.