- Mi smo obavili kompletne pregovore, usaglasili tekst kolektivnog ugovora, a onda je Vlada TK od nas tražila da ponovo pregovaramo. To po zakonu nije moguće jer nakon 45 dana pregovora više nema mogućnosti da se progovara o usaglašenom tekstu. Vladi TK smo prošlog utorka uputili zahtjev za mirenje i još nismo dobili odgovor, a rok istječe najdalje sutra. Zaista je neshvatljivo da se ovo dešava nakon okončanja pregovora i postizanja dogovora - kaže Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva TK.

On dodaje da će sindikat upotrijebiti sva sredstva borbe koja su im na raspolaganju po zakonu.

- Moguć je i štrajk, ali ćemo ga voditi na jedan drugi način da građani ni na koji način ne budu oštećeni - kaže Latifović.

Spomenuti sindikat broji oko 4.200 članova, a Latifović kaže da imaju podršku i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, koji okuplja više od 1.000 doktora, ali trenutno nema reprezentativnost, pa ne može učestvovati u pregovorima.

- Kolektivni ugovor koji smo ispregovarali prvi put sadrži i pandemiju COVID-19, na način da su ljudi koji rade u Covid-ambulantama i bolnicama u njega uvršteni. Također, ugovor podrazumijeva povećanje plaća za zaposlene u zdravstvu od 6,5 do 11 posto, a u prosjeku za otprilike 8,5 posto - pojašanjava Latifović.