Na terenu se nalaze i predstavnik Instituta za nestale osobe (INO) BiH, ljekar–patolog sudske medicine, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bh. entieta Republika Srpska, Policijske stanice Prijedor, koji osiguravaju lokaciju i vrše krim-tehničku podršku.

Nakon ekshumiranja, iz posmrtnih ostataka, bit će uzet uzorak za DNK analizu i utvrđivanje identiteta nestale osobe, a posmrtni ostaci bit će prevezeni u KIP Šejkovača kod Sanskog Mosta.

Prema preliminarnim informacijama, pronađeni posmrtni ostaci pripadaju žrtvi bošnjačke ili hrvatske nacionalnosti sa lokaliteta na kojem se 1992. godine u zbjegu u šumi skrivao veći broj osoba.

Nakon što se izvrši utvrđivanje identiteta putem DNK analize, obavijestit će se porodica nestale osobe, te će se izvršiti konačna identifikacija, zaključili su iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.