- Građanima su tada predstavili strateške pravce djelovanja nove Vlade i uvjeravali nas kako će to poboljšati život građana BPK Goražde. Najavili su "mnogo" prioriteta koji se moraju realizirati u što kraćem roku. Premijer je ushićeno govorio o podršci i pomoći privredi, najavljivao milionske projekte i novi sistem poticaja i "milione koji se valjaju iza brda". U vezi sa ovim, Vlada je, do sada, jedino radila na obilasku, razgovoru i posjeti privrednih subjekata i na tim sastancima dogovorila zajedničku saradnju od koje se ne vide nikakvi efekti niti išta od kvalitetnijeg privrednog ambijenta - saopćili su iz Kluba zastupnika SDA i dodali:

- Drugi prioritet, čije rješenje je Vlada senzacionalno najavila, je "odblokirati će i napokon riješiti Gradsku pijacu". Obećali su riješiti Gradsku pijacu do nove 2023. godine, a nakon što je prošla nova godina uslijedilo je obećanje da će se problem riješiti do marta 2023. godine. Prođe i mart, a poljoprivrednici svoje proizvode i dalje prodaju na ulici. Treći prioritet je obećanje da će formirati kantonalni univerzitet, s tim da će polovina osnivačkih prava biti ponuđena najjačim privrednim subjektima. U vezi s ovim aktivnostima nema nikakvih konkretnih informacija a na brojna pitanja građana iz Vlade se ne oglašavaju.

Ostali prioriteti su, kako ističu, između ostalih, pokretanje pogona za proizvodnju peleta, osnivanje firmi za otkup prehrambenog i ljekovitog bilja od samostalnih proizvođača, promjena poticajne politike, transparentnost u radu koja dosad nije viđena itd...

- Šta je od ovoga realizovano odnosno koje su aktivnosti pokrenute u vezi sa realizacijom svega ovoga ostavićemo građanima da prosude sami. Značajno je napomenuti da su "nove nade" obećale i 12 miliona KM grant sredstava sa viših nivoa vlasti. Međutim, prema Odluci Vlade Federacije BiH od 19.05.2023. godine za naš Kanton je dodjeljeno 4.152.192,00 KM - navode u saopćenju.

Aktivnosti koje se konkretno vide i osjete od nove Vlade su, kako dodaju, nastavak rada na projektima za koje je ili osigurala sredstva ili dovela gotovo do kraja predhodna Vlada.

- Ponosno ističu tunel Hranjen i obećavaju dovođenje pitke vode u grad. Prioritetan je redovan "turistički obilazak radova" i s tim u vezi informisanje građana, jer tobože gradnja tunela do sada nije bila transparentna, nije se znalo dokle se došlo sa radovima itd. - navode iz Kluba SDA u Skupštini BPK.

Prošlo je, ističu, šest mjeseci od uspostavljanja vlasti u BPK Goražde, a ona je i dalje samo na obećanjima bez konkretnih projekata i aktivnosti.

- Ono što ih karakteriše su obećanja, demagogija i populizam. Kažu da im je bitna boračka populacija a odbijaju usvojiti Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovi porodica, kojim bi se omogućio prioritet zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Najavljuju realizaciju projekata, a nisu uspjeli implementirati 8,5 miliona KM zbog lijenosti i neznanja ministra za privredu i aktuelne vlasti. Ministar se nije udostojio uputiti dopise prema federalnim institucijama da produži rokove, aneksiraju ili traže obsiguranje ovih sredstava u budžetu za 2023. godinu. Da bi opravdali krivicu ministra koalicioni partneri, demogoškim pristupom, pokušavaju je prebaciti na nekog ili nešto, a građanima našeg kantona su svojim nemarom i neznanjem uskratili 8,5 miliona KM - ističu iz Kluba SDA u Skupštini BPK.

Nadaju se, kako kažu, da će novu vlast uspjeti probuditi iz zimskog sna i natjerati ih da rade.

- U tom cilju podnijeli smo, do sada, više od 15 konkretnih inicijativa koje su bitne za dobrobit naših građana. Ističemo inicijativu vezanu za Izmjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde gdje predlažemo podizanje egzistencijalne naknade za demobilisane borce i članove njihovih porodica i podizanje iste sa pet KM na sedam KM za svaki mjesec proveden u OS RBiH, zatim inicijativa o formiranju Kantonalne agencije za razvoj i privatizaciju, te inicijativa za osnivanje zaštićenog pejzaža Memorijalno–spomenički kompleks "Posestra".

Dakle, prazna obećanja, nerealni planovi, strategije i ciljevi su gubljenje vremena, bitan je koristan i realan plan sa ciljevima koji u konačnici donose koristi našim građanima, a najvažnije je umijeće njihovog realiziranja. Sve je džaba ako nemate kvalitetne realizatore. Da li jedno i drugo ima aktualna vlast procijenite sami - zaključili su zastupnici SDA u BPK.