U jednu sarajevsku zgradu stigla je opomena iz Vodovoda i kanalizacije (ViK) za isključenje vode zbog nagomilanog duga, a stan je prazan već pet godina.

Da li je moguće nekome isključiti vodu ko stanuje u zgradi i kako ući u zaključani prazan stan, pitali smo odgovorne u Vodovodu i kanalizaciji.

- Preduzeće vrši isključenje dužnika u skladu za Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o općim uvjetima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda u svim slučajevima kada tehnički uvjeti omogućavaju nesmetano samostalno isključenje dužnika – pojašnjavaju iz Vodovoda i kanalizacije.

Kako Vodovod i kanalizacija uopće može naplatiti račune, ako u stanu nema nikoga?

- Preduzeće ne vrši kontrolu praznih stanova niti za to ima ovlaštenja. Prema Uredbi obaveza vlasnika ili njegovih nasljednika (u slučaju smrti vlasnika) je da blagovremeno pismeno obavijeste preduzeće o svim promjenama. Također, i upravnik zgrade ima obavezu da u ime stanara zgrade dostavlja ViK-u podatke o svakoj promjeni u vezi s potrošnjom vode u zgradi. Preduzeće račune naplaćuje od vlasnika stana ili njegovih pravnih sljednika, kada se to utvrdi – kažu u Vodovodu i kanalizaciji.