Stranački sljedbenici Dragana Čovića pokazali su i konkretno da su ponešto naučili od dugogodišnjeg staža njihovog lidera u Savezu komunista Jugoslavije.

Poput najiskusnijih komesara, HDZ BiH, tačnije njen Izvršni izborni štab, kreirao je posebnu web stranicu Izbori 2018 - Smeće vijesti na kojoj će, kako su naveli, svaki dan "selektirati objavljene vijesti u medijima i druge oblike izražavanja za koje smatramo da ne odražavaju istinu i objektivnost, a koje se tiču političkog djelovanja naše stranke i naših kandidata".

- U želji da točno i objektivno stječete sliku političkih i društvenih događanja u Bosni i Hercegovini i šire, Izvršni izborni štab HDZ-a BiH kreirao je posebnu web stranicu Izbori 2018 - Smeće vijesti – navodi se na web stranici HDZ-a BiH.

Na novoj web stranici, u obraćanju čitaocima, navodi se da "čvrsto smo opredijeljeni za slobodu izražavanja i slobodu mišljenja. Posebno smatramo da je važna politička tolerancija u vrijeme kampanje. No, ipak dužni smo štititi istinu i objektivan pristup problemima i temama".

- Zbog toga, sve tekstove u medijima, izjave i druge oblike komunikacije koji ne odražavaju načelo istinitosti, smjestit ćemo u "Izbori 2018 - Smeće vijesti"  i javnost ćemo upoznavati s tim odlukama. U nadi da dijelimo istu zabrinutost za objektivnost javnog prostora, pozivamo Vas na saradnju. Upoznajte nas sa sadržajima za koje smatrate da nisu u duhu tolerancije, kulture javnog i političkog dijaloga – kažu na kraju.

Bez sumnje, na "crnoj listi" medija i objavljenih vijesti naći će se svi koji budu pisali ono što ne odgovara Draganu Čoviću. Predsjednik HDZ-a BiH, pretendent za glavnog i odgovornog urednika svih postojećih medija, po svojim mjerilima ocjenjivat će objektivnost vijesti a ne sumnjamo da će te uvjete ispuniti samo oni njemu naklonjeni, koji u najboljem svjetlu prikazuju djelovanje ove stranke.