Sve ovo se dešava na liniji gradskog saobraćaja Drvenija - Gornji Velešići i Drvenija - Donji Velešići. Građani su zbunjeni, ali i uplašeni da bi mogli nastradati u saobraćajnoj nesreći zbog zaklonjenog vidokruga vozačima autobusa.

Uz ovu opasnost autobus ponekad prođe stanicu jer ne vidi putnike!