-Ministarstvo saobraćąja Kantona Sarajevo u saradnji sa konsultantom koji je angažovan u dogovoru sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini provodi aktivnosti na pripremi plana restruktuiranja KJKP GRAS. Prva faza ovoga projekta je okončana i u toku su pripreme za realizaciju druge faze projekta - stoji, između ostalog, u odgovoru na zastupničko pitanje koje je zastupnica DF-a u Skupštini Kantona Sarajevo Bibija Kerla uputila ovom ministarstvu vezano za rekonstrukciju GRAS-a. 

Koje su to aktivnosti, šta znači prva, a šta druga faza, te u konačnici šta će donijeti ova rekonstrukcija koju je najavio ministar Adnan Šteta, nije detaljnije obrazloženo, niti je navedeno ko je konsultant kojeg je angažovala Britanska ambasada. 

-Postoji li uopšte rješenje za rekonstrukciju GRAS-a ili je došlo vrijeme da sami sebi priznamo da smo izgubili bitku za ovo preduzeće?- pitanje je koje je postavila Kerla. 

U nastavku odgovora na zastupničko pitanje koji potpisuje ministar Adnan Šteta stoji:

-Odredbama člana 5. Zakona o komunalnim djelatnostima Kanton Sarajevo (”Sl.novine Kantona Sarajevo”, broj 14/16) Kanton Sarajevo obavezan je putem pravnih lica koja obavljaju komunalne djelatnosti, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo. Javni prijevoz putnika je komunalna djelatnost  od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, a podrazumijeva prijevoz putnika po linijama na području Kantona Sarajevo.

Trenutno prijevoznik KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo učestvuje sa oko 70 % linijskog prijevoz putnika na području Kantona Sarajevo, tj. svakodnevno je angažovano oko 40 tramvajskih vozila, oko 20 trolejbuskih vozila, oko 60 autobuskih vozila i oko 8 minibuskih vozila.

I u slučąju da dođe do onemogućavanja KJKP GRAS da vrši usluge prijevoza došlo bi do većeg poremećaja u obavljanju javnog prijevoza putnika u Kantonu. Također, treba naglasiti da Ministarstva saobraćąja provodi niz aktivnosti da korisnicima javnog linijskog prijevoza putnika omogući što kvalitetniji prijevoz i iz tog razloga poduzima niz mjera stabilizacije i konsolidacije KJKP GRAS. 

VEZANI TEKST- GRAS se raspada, a Vlada KS održava ga obećanjima