U Federalnom ministarstvu finansija smo zatražili pojašnjenje ko ima koristi od uplate poreza po ugovoru o djelu jer radnicima angažiranim po tom osnovu ne idu uplaćeni doprinosi te zdravstveno osiguranje. 

Porez na dohodak 10 posto 

- Prihodi na osnovu ugovora o djelu predstavljaju dohodak od povremene samostalne djelatnosti, i prilikom isplate isplatilac je dužan obračunati i uplatiti porez na dohodak po stopi od 10 posto, kao i doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje na teret osiguranika po stopi od četiri posto i za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret isplatioca primanja po stopi od šest posto. Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti se ne plaća - navode za Faktor iz Federalnog ministarstva finansija i dodaju:

- U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima angažovanje osobe po ugovoru o djelu se čini radi izrade nekog konkretnog proizvoda ili usluge (ima za rezultat djelo koje je predmetom ugovora) i u pravilu se zaključuje na kraći period (onoliko koliko je potrebno da se izradi djelo koje je predmetom ugovora). Isplata se vrši po okončanju posla ili u više navrata (po završenim fazama). Obaveza za uplatu naprijed navedenih obaveza nastaje u momentu isplate naknade ili dijela naknade, a ne svakog mjeseca.

Kažu da je doprinos za zdravstveno osiguranje prihod fondova zdravstvenog osiguranja. Objašnjavaju u kojem se iznosu ovi doprinosi moraju uplatiti radniku da bi imao pravo njihovog korištenja.

Kad radnik imao prava na korištenje 

- A da bi osoba crpila prava iz osnova uplaćenog doprinosa, u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, neophodno je uplatiti ovaj doprinos po stopi od 16,50 posto. Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u vezi sa isplatom naknada po ugovoru o djelu je isplatilac, a ne osoba koja prima naknadu.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, članom 27. propisano je da predmetna primanja ulaze u penzijsku osnovicu samo ukoliko se na ista uplate doprinosi po stopama kao i prilikom isplate plaća. Zbirna stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je 23 posto.

Novi Zakon o doprinosima koji se u formi prijedloga nalazi u parlamentarnoj proceduri je usklađen sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i osoba će iz uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koristiti prava iz osnova penzijskog i invalidskog osiguranja.