Epilog je to odbijanja dijela članova NO ŽFBiH odluka Vlade FBiH o imenovanju generalnog direktora.

Naime, Vlada FBiH je prije 20 dana dala saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice FBiH za imenovanje Enisa Džafića za generalnog direktora. Protiv odluke Vlade FBiH su glasali Jadranko Stojkić, Dalfina Bošnjak, Suad Hasanović, Ševkija Botonjić i Adnan Bunjo. Oni su tako prekršili Zakon o Željeznicama FBiH koji je regulisao da se generalni direktor imenuje isključivo na prijedlog Vlade FBiH, pišu Vijesti.ba.

Da stvar bude gora, ovi članovi Nadzornog odbora u javnost su plasirali priču o navodnoj rang listi kandidata te o tome da se Nadzorni odbor navodno vodi ocjenama te za direktora bira najbolje rangiranog kandidata. Ta priča je izmišljena, jer bodovanje ne postoji a Vladi FBiH se samo šalje lista kandidata koji ispunjavaju uslove i njihove nominacije, nakon toga Vlada FBiH sa liste onih koji zadovoljavaju uslove bira generalnog direktora (u ovom slučaju Džafića).

Da se ne radi ni o kakvoj bodovnoj rang listi najbolje ilustruje dokument ispod koji su potpisali članovi NO.


Bodovanja nije bilo ni nakon obavljenih intervjua, o čemu svjedoči naredni dokument Nadzornog odbora.

Ovo nije prvi put da neki od pomenutih članova NO ne poštuju odluke Vlade FBiH, ali ni odluke sudova. Zbog nezakonitih radnji i nepoštivanja odluka sudova Stojkić, Bošnjak, Botonjić i Hasanović već su bili novčano kažnjavani sa po 2000 KM.

Dio NO ŽFBIH na čelu Željeznica želi Rešada Mandžu, opterećenog aferama poput one o dodjeli poslova na adaptaciji i sanaciji staničnih zgrada i perona, među kojima je obnova trga na stanici u Čapljini. Radovi su dodijeljeni firmi “Bumat” iz Čapljine, a za vrijeme odlučivanja Mandže i njegovih šefova samo jedan isporučeni vodokotlić plaćan je i do 500 KM, česma 400, nova vrata i do 4.000 KM. Revizija je utvrdila da su u obnovu trga ugrađeni jeftiniji materijali od planiranih, no cijena se nije mijenjala. U svim slučajevima nadzorni organ ispred Željeznica FBiH je "Bumatu" bio upravo Mandžo, pišu Vijesti.ba.

Ured za reviziju institucija FBiH još ranije je u poslovanju Željeznica sa "Bumatom" utvrdio brojne nepravilnosti u tenderu.

S druge strane, za vrijeme aktuelnog direktora Džafića, sve interne (Odbor za reviiju ŽFBIH) i eksterne revizije nikada nisu našle niti jednu nepravilnost u radu, kao ni UIO i Poreska uprava. Sve revizorske izvještaje Nadzorni odbor jednoglasno je podržao. Danas dio članova NO zamjera Džafiću navodne sumnjive nabavke, iako generalni direktor ne pokreće niti jedan postupak nabavke, već to rade izvršni direktori.

Pod Džafićevim rukovođenjem Željeznice FBiH su ostvarile rekordnu operativnu dobit, a zabilježen je i konstantan rast prevoza roba i putnika, redovno se isplaćuju plate i vrši otplata dugova naslijeđenih iz ranijih perioda.

A od ranijih Uprava naslijeđeno je 120 miliona KM duga, tužbe dobavljača, radnici koji nisu mogli ostvariti svoja prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i pravo na penzionisanje nakon stečenih uslova. U posljednje četiri godine plaćene su obaveze prema dobavljačima, bankama, Poreskoj upravi FBiH, koje su nastale u periodu 2001.-2016. godina, u iznosu od oko 100 miliona KM uz servisiranje svih tekućih obaveza. To je još jedan od dokaza da su Željeznice FBiH uspjele, osim povećanja obima rada i stabilizovati svoje poslovanje, a nastavljen je i trend smanjenja glavnog duga prema Poreznoj upravi FBiH. Sve ovo dokazuje razliku između ranijeg upravljanja i aktuelne uprave.

S obzirom da u Željeznicama vodokotlići više ne koštaju 500 KM, a česme 400 ili pošto hrvatski Končar više ne servisira lokomotive Željeznica, već obratno jasna je namjera dijela Nadrzornog odbora – vratiti ŽFBIH na period kada su bile na rubu propasti, kada je kriminal cvjetao, a radnici bili u stalnom štrajku. Hoće li na stranu zakona stati i resorni ministar Denis Lasić ili će se voditi željama određenih lobija, vidjeće se vrlo brzo.