VEZANI TEKST - Sebija Izetbegović razriješena, Alen Pilav v. d. direktora KCUS-a

Za poziciju generalnog direktora najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini prijavili su se aktuelni direktor Opće bolnice Sarajevo prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, šefica Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju KCUS-a prof. dr. Sanela Salihagić, reumatolog prof. dr. Mevludin Mekić i specijalista torakalne hirurgije dr. sc.med. Alen Pilav.

Ovo su ukratko biografije kandidata.  

Prof.dr. Ismet Gavrankapetanović

Rođen je Sarajevu 1962. godine. U rodnom gradu završio je Prvu gimnaziju kao učenik generacije te Medicinski fakultet 1986. godine. Dvije godine kasnije odbranio je doktorsku tezu. Aktivno govori engleski, francuski i arapski jezik. Gostujući je profesor na uglednim svjetskim univerzitetima i član je brojnih domaćih i međunarodnih ljekarskih asocijacija, između ostalih i Američke akademije ortopedskih hirurga, Kraljevskog koledža hirurga iz Londona, Britanske ortopedske asocijacije, Evropskog udruženja sportske traumatologije.

Tri decenije je proveo na KCUS-u, gdje je u najtežim ratnim danima bio na raspolaganju svojim sugrađanima, ali i borcima na mnogim ratištima u BiH. Odškolovao je novu generaciju vrsnih ortopeda. Za njega se navodi da je u ratu spasio hiljade boraca, a u miru stotine teško bolesne djece. Rame uz rame sa svjetskim ortopedima radio je operacije u najreferentnijim ortopedskim klinikama svijeta. Bio je i lični ljekar prvog predsjednika Predsjedništva BiH, rahmetli Alije Izetbegovića. Vodio se i kao hirurg Prvog korpusa Armije RBiH i brinuo se o hiljadama boraca.

Gavrankapetanović je bio šef Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a, direktor Instituta za naučno-istraživački rad i razvoj KCUS-a, 2004. izabran je za vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2007. za šefa Katedre, a 2010. za redovnog profesora.

Od 2018. je ortoped u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš", 2020. imenovan je za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, godinu poslije i za direktora. Edukacije iz menadžerstva u zdravstvu završio je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u naučnim bazama i domaćim i inostranim medicinskim časopisima, udžbenika, monografija, vodiča, predavač i učesnik na velikom broju domaćih i međunarodnih kongresa, simpozija, konferencija. Također, bio je voditelj i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih projekata, te mentor magistrantima i doktoranima Medicinskog fakulteta UNSA. 

Dr.sc.med. Alen Pilav

Rođen 1969. godine u Sarajevu. Specijalista je opće hirurgije i subspecijalista torakalne hirurgije. Na KCUS-u je zaposlen od 1992. godine i tada je kao apsolvent Medicinskog fakulteta UNSA radio na Klinici za ortopediju. Medicinski fakultet UNSA završio je 1996. godine. Šest godina poslije, 2002. postaje specijalista opće hirurgije, a od 2014. subspcijalista torokalne hirurgije.

Postidplomski studij završio je 2003. godine, a magistarski rad odbranio 2012. na Medicinskom fakultetu UNSA. 

Doktorirao je u septembru 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Foči (Univerzitet Istočno Sarajevo), a od aprila ove godine na mjestu je docent predavač na katedri za hirurgiju na privatnom Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST u Sarajevu.

Član je Evropskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog respiratornog udruženja, Evropskog udruženja endoskopske hirurgije i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Također je član i Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a ranije je bio član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo FBiH. U njegovom CV-u na stranici SSST-a navodi se i da je radio kao menadžer proizvoda u predstavništvu Pliva d.o.o. u period 1996-1997. Kao koautor objavio je nekoliko naučnih radova u časopisima i na naučnim konferencijama. 

Pilav je trenutno vršilac dužnosti generalnog direktora do okončanja postupka imenovanja novog čelnog čovjeka KCUS-a. 

VEZANI TEKST - Neočekivan broj kandidata za direktora KCUS-a, žestoka konkurencija, Izetbegović se očitovala o odluci UO

Prof.dr. Mevludin Mekić

Internista reumatolog, rođen je 1970. godine. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu. Više od deceniju je top menadžer u zdravstvu, edukaciju završio na Ekonomskom fakultetu UNSA. Voditelj je 12 međunarodnih projekata, autor sedam udžbenika i šest knjiga, te velikog broja originalnih radova objavljenih u relevantnim časopisima i bazama podataka. Mentor je doktorantima, magistrantima, studentima. Već oko 15 godina učestvuje u komisijama za polaganje specijalističkih i subspecijalističkih ispita/na listi je ispitivača Federalnog ministarstva zdravstva. U dosadašnjoj karijeri obavljao je funkciju člana i predsjednika Upravnog odbora UNSA, te predsjednika Nadzornog odbora UNSA. Učesnik je, organizator i predavač na velikom broju simpozija, kongresa, edukacijskih, istraživačkih i drugih stručnih i naučnih skupova u BiH i inostranstvu. Na KCUS-u je bio Šef Klinike za bolesti srca krvnih žila i reumatizam, šef ambulantno polikliničkog odjela i šef reumatologije. Aktuelni je predsjednik Udruženja reumatologa u BiH, član Evropske lige za borbu protiv reumatizma EULAR, član Udruženja kardiologa u BiH i član Evropskog udruženja kardiologa. Vodeći je stručnjak za svoju oblast u BiH.

Autor je projekata "Biološka terapija kod zapaljenskog reumatizma" na nivou Kantona Sarajevo i FBiH. Trenutno se u Kantonu Sarajevo liječi 130 pacijenata preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS , a u toku je Projekat za 250 pacijenata na nivou Federacije BiH.

Prof.dr. Sanela Salihagić  

Rođena je 1968. godine. Šefica je Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju KCUS-a. Medicinski fakulet UNSA završila je 1994. godine. Od 2004. godine bila je asistent, tri godine poslije stekla je akademsko zvanje viši asistent, a 2012. docent. Pet godina poslije imenovana je za vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju, a u aprilu 2023. godine za redovnog profesora na Katedri za hirurgiju. 

Magistrirala je 2006, a doktorirala 2010. godine na Medicinskom fakultetu UNSA, gdje je danas redovni profesor na Katedri za hirurgiju. Autorica je brojnih naučnih radova i publikacija objavljenim u relevantinim časopisima, te učesnica domaćih projekata, kao i međunarodnih konferencija. 

Prof. dr. Salihagić 2021. godine završila je treći ciklus studija Internacionalnog Univerziteta u Travniku i stekla akademsko zvanje doktor ekonomskih nauka za oblast menadžment u zdravstvu. 

Aktivna je članica Međunarodnog društva za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS) i aktivna članica Evropskog društva za rinoplastiku. Također je članica Nacionalnog udruženja plastičnih, reonstruktivnih i estetskih hirurga u Bosni i Hercegovini i aktivni član Udruženja hirurga Bosne i Hercegovine. Sanela Salihagić ima dugogodišnje iskustvo u različitim aspektima plastične estetske i plastične rekonstruktivne hirurgije.

(Sutra čitajte: Ko od kandidata nije dobio poziv za intervju, ispunjavaju li svi uvjete konkursa, šta se spinuje u javnosti o pojedinim kandidatima)