Tužilaštvo Bosne i Hercegovine želi znati ko je odgovoran zbog neizvršenja presude Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić". Potragu za NN licima u Parlamentarnoj skupštini BiH, za koje postoji osnov sumnje da su počinili ovo krivično djelo, su započeli 27. septembra 2018. godine, kada je zvanično otvorena istraga u ovom predmetu.

Tužilaštvo BiH je u međuvremenu zatražilo odgovore od Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, ali povratne informacije nisu dobili. Svi odgovori na pitanja o uzrocima izostanka tih informacija, kao i identiteta NN lica za kojima Tužilaštvo BiH traga, mogu se pronaći u sjedištu SNSD-a u Banjoj Luci.

Odgovor Interresorne radne grupe Tužilaštvu BiH vjerovatno je izostao zbog činjenice da ta grupa zapravo ne postoji, s obzirom da SNSD nedostavljanjem prijedloga članova opstruira njeno formiranje, kao i formiranje svih ostalih parlamentarnih komisija.

Nakon što je utvrđen uzrok nedostavljanja povratnih informacija Tužilaštvu BiH, pokušat ćemo utvrditi ko snosi odgovornost za činjenicu da Parlamentarna skupština BiH u posljednjih godinu dana nije ni imala priliku raspravljati, te eventualno usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona BiH u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić".

S obzirom da sjednice oba doma Parlamentarne skupštine BiH nisu održavane zbog opstrukcija dva zastupnička kluba i četiri delegata, jednostavnom matematičkom operacijom je za početak lako utvrditi da Tužilaštvo BiH zapravo traga za ukupno 13 "NN lica".

Prvo NN lice koje bi Tužilaštvo BiH trebalo potražiti je zapravo Staša Košarac, šef Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu, a zatim njegovu zamjenicu Snježanu Novaković Bursać, te članove Dragana Bogdanića, Vojina Mitrovića, Obrena Petrovića i Nebojšu Radmanovića.

Staša Košarac, Snježana Novaković Bursać, Dragan Bogdanić, Vojin Mitrović, Obren Petrović, Nebojša Radmanović

Nakon Kluba SNSD-a, postupajuća tužiteljica Gordana Bosiljčić bi trebala obići i Klub zastupnika Srpski klub, gdje bi je trebao dočekati šef tog Kluba Nenad Stevandić, koji je u Zastupnički dom "upao" sa kompenzacijske liste SNSD-a. Usput bi o neodržavanju sjednica trebala postaviti nekoliko pitanja i Stevandićevom zamjeniku Nenadu Nešiću, te Jakovu Galiću.

Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić

Nakon što identificira sva NN lica iz Zastupničkog doma, Bosiljčić bi bez problema mogla identificirati i preostala četiri nepoznata lica u Domu naroda koja blokiraju održavanje sjednica. Mogla bi pokucati na vrata Kluba srpskog naroda, gdje bi je trebao dočekati predsjedavajući tog Kluba Sredoje Nović, ili njegova zamjenica Dušanka Majkić. Korisne odgovore bi mogla dobiti i od Nikole Špirića i Lazara Prodanovića, s obzirom da ta "ekipa" još uvijek nije dostavila prijedloge članova parlamentarnih komisija, zbog čega se sjednice tog Doma ne održavaju.

Sredoje Nović, Dušanka Majkić, Nikola Špirić, Lazar Prodanović

Sprječavanje neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH nije jedino krivično djelo koje parlamentarci SNSD-a i "satelita" čine blokiranjem rada Parlamentarne skupštine BiH.

Član 220. Krivičnog zakona BiH nalaže da će se svaka službena ili odgovorna osoba u institucijama BiH, koja neizvršavanjem svoje službene dužnosti drugom nanese bilo kakvu štetu, kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Blokiranje rada Parlamentarne skupštine BiH i njenih komisija se može tumačiti i kao "nesavjestan rad u službi", za što je Krivični zakon također propisao jasne sankcije.

- Službena ili odgovorna osoba u institucijama BiH koja svjesnim kršenjem zakona, drugih propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očigledno nesavjesno postupi u vršenju dužnosti, pa usljed toga nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta koja prelazi iznos od 1.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina – navodi se u članu 224. stav (1) Krivičnog zakona BiH.

Drugi stav istog člana nalaže da će počinitelj ovog krivičnog djela, ukoliko je ono rezultiralo teškom povredom prava drugog ili imovinskom štetom koja prelazi iznos od 10.000 KM, biti kažnjen kaznom zatvora od jedne do deset godina.