Na sastanku je razgovarano o prioritetima buduće saradnje između BiH i WHO na regionalnom nivou, uključujući i zapadni Balkan, epidemiološkoj situaciji usljed koronavirusa i procesu vakcinacije bh. stanovništva.

Članovi Predsjedništva BiH su upoznali direktora Klugea o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini izazvanoj COVID-19, te aktivnostima koje su u toku kako bi se ublažile posljedice pandemije.

Konstatovano je da su uloženi maksimalni napori kako bi se održao zdravstveni sistem i da je BiH u tome uspjela. Istaknuta je potreba da se nastavi sa modernizacijom zdravstvenog sektora putem digitalizacije i uvođenja tehnologija koje će dovesti do jačanja kapaciteta za borbu protiv bolesti.

Direktor Regionalnog ureda WHO za Evropu je upoznao članove Predsjedništva BiH o prioritetima u radu koji se odnose na inovacije u zdravstvenom sistemu, finansiranje u zdravstvu, te predviđanja budućih prijetnji po zdravlje.

Govoreći o regionalnoj saradnji, izraženo je očekivanje da bude usvojena Mapa puta za zapadni Balkan na samitu u oktobru, koja će dovesti do sinergijske inicijative na Balkanu i poboljšati saradnju sa Evropskom unijom u prioritetnim oblastima.

Pozdravljena je inicijativa i posvećenost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu borbe protiv pandemije i imunizaciji stanovništva, te je istaknuto da proces imunizacije kasni zbog problema u isporuci vakcina u okviru COVAX programa, zbog čega postoji opravdano nezadovoljstvo.

Direktor Kluge je izrazio očekivanje da će u skorom vremenskom roku doći do isporuke 100.000 vakcina putem COVAX mehanizma.

Prilikom susreta je još jednom iskazana zahvalnost i pružena podrška svim zdravstvenim radnicima koji su ključan faktor u borbi protiv pandemije, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.