Delegatkinja Kluba Hrvata Lidija Bradara (HDZ) je prilikom rasprave kazala da se pokazao da članovi CIK-a nisu izabrani na zakonit način, da su više političko tijelo, a trebali bi biti tehničko tijelo za provođenje izbora.

Kako je kazala, odluke koje je donosio CIK BiH, bez obzira kako je sud o njima presuđivao, su dovele su u pitanje povjerenje, ocjenjujući da je cijeli izborni proces u potpunosti kompromitiran, bez obzira na rezultate u određenim sredinama.

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić (SNSD) je kazao da, pozvati CIK BiH da govori o lokalnim izborima, u općinama gdje se ponavljaju izbori ili tamo gdje se sumnja u rezultate, zapravo znači potvrditi legalitet i legitimitet te Centralne izborne komisije.

- Ostajmo pri stanovištu da je u pitanju kršenje zakona, jer po zakonu u izbornoj godini nema promjene članova CIK-a. Dobili smo novi sastav CIK-a čiji smo legalitet osporili. U skladu s tim ne bi bilo pristojno da kažemo dođite pa nam podnesite izvještaj kad se mi ne slažemo s njihovim radom - naveo je Špirić.

Delegat Kluba Bošnjaka Denis Bećirović (SDP) je naglasio da je jedino što se konkretno može uraditi izvršiti izmjene Izbornog zakona i uvesti nove tehnologije kako bi se smanjila mogućnost bilo kakvih malverzacija na prvim narednim izborima.

Podvukao je da je CIK BiH izabran u skladu sa zakonom i s važećim procedurama, a da li su one dobre i imaju li manjkavosti, smatra da se može razgovarati.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović (HDZ) ponovio je da je sadašnji saziv CIK-a uspostavljen suprotno zakonu, protivno kriterijima i procedurama, dodajući da je cijeli izborni proces zbog toga kompromitiran.

- Nemam potrebu slušati izvještaje nekoga za koga sam rekao da čine krivična djela i da su duboko kompromitirali čitav proces lokalnih izbora održanih 15. novembra, a posebno izbora u Mostaru 20. decembra. Siguran sam da ova Izborna komisija mora podnijeti ostavku ili biti brutalno smijenjena, ali i krivično odgovarati za to - naveo je Čović.

Najavio je da će predložiti izmjene Izbornog zakona BiH najdalje do kraja juna, napominjući da primarno zagovaraju da se promijene odredbe koje govore o članovima Predsjedništva BiH i domovima naroda, kako bi se osiguralo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u BiH.

- Možemo razgovarati o svim tehničkim popravkama izbornog procesa da bi se osigurala zaštita prava da biramo, da vaš glas nema niko pravo promijeniti - naveo je Čović.
Dom naroda razmatrao je danas i inicijativu delegatkinje Dušanke Majkić "Analiza stanja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i diplomatsko- konzularnoj mreži".

Ona je izrazila očekivanje da će MVP BiH u roku od 30 dana osigurati odgovarajući materijal koji će omogućiti delegatsku raspravu i da će to biti primjer na koji način ubuduće treba djelovati kada je u pitanju popravljanje stanja u bh. institucijama.

Delegati su na samom kraju sjednice dali saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma.