Klub zastupnika SDA podsjeća javnost, ali i aktuelnu vlast u KS da je bezuspješno, po ko zna koji put, ukazivao na pogubnost i destruktivnost načina na koji vladajuća "Četvorka" kontinuirano devalvira Skupštinu KS kao zakonodavno tijelo.

- Krajnje je vrijeme da se protagonisti političkog i pravnog nasilja vrate u ustavne okvire i da na principima parlamentarne demokratije i vladavine prava počnu rješavati aktuelne, a ne proizvoditi, nove probleme - ističu u saopćenju iz Kluba SDA u SKS.

Nakon objave presude Ustavnog suda FBiH Klub zastupnika SDA u Skupštini KS podsjeća "Četvorku" i samostalne zastunike u Skupštini KS koji su glasali za neustavani zakon na sljedeće:

1. U postupku usvajanja neustavnog zakona, ali i u postupku pred Ustavnim sudom FBiH, kao argument isticano je da se Vlada KS ne može imenovati prije usvajanja zakona i da bi neusvajanje zakona izazvalo štetne posljedice za društvene interese Kantona. Nakon presude Ustavnog suda FBiH, potpuno je jasno da je usvajanjem neustavnog zakona, nanijeta neprocjenjiva šteta interesima KS.

Logična posljedica takve argumentacije je i da Vlada KS, nakon utvrđivanja neustavnosti usvojenog zakona koji je bio uslov njenog imenovanja, ne može biti ustavana niti može nastaviti da funkcioniše. S obzirom da je uslov imenovanja Vlade KS bio usvajanje zakona sasvim je logično da bez kontinuirane ispunjenosti tog i takvog uslova ne može postojati Vlada KS. Kako je zakon na osnovu presude Ustavnog suda FBiH prestao da važi, logikom i argumentima „Četvorke“ proizilazi i da je prestala da postoji Vlada KS koja nije mogla biti imenovana bez usvajanja tog zakona, jer ako je osporeni zakon bio nužan uslov za imenovanje  Vlade KS onda je jasno i da takav zakon predstavlja uslov njenog postojanja. Argumentima „Četvorke“ to znači da ako nema zakona nema ni imenovanja Vlade, odnosno ako nema zakona nema ni Vlade KS. Međutim, ministrica pravde i uprave KS, Lejla Brčić javno demonstrira paradoksalnu logiku po kojoj je „Četvorka“ široj javnosti i prepoznatljiva, a to je da sada uslov za postojanje Vlade KS više nije zakon bez čijeg usvajanja ta ista Vlada nije mogla biti imenovana. Prema naknadnoj pameti „Četvoreke“ zakon je nužan uslov za imenovanje Vlade, ali nije nužan uslov za njeno postojanje. Riječima svakodnevnice to znači da ministrica Brčić poručuje građanima da se automobil ne može voziti bez goriva, ali da se može voziti i kretati bez goriva.

Lideri "Četvorke" treba da se usaglase i jasno kažu građanima i javnosti u kojoj fazi ne govore istinu, da li u vrijeme usvajanja zakona kada se tvrdi da je zakon uslov bez kojeg se ne može imenovati Vlada ili u periodu nakon donošenja presude Ustavnog suda FBiH kada tvrde da taj isti zakon nije uslov da Vlada KS postoji i nastavi da funckoniše.

2. Klub SDA naglašava da je odluka Skupštine KS od 05. 02. 2021. godine kojom je imenovana Vlada KS posljedica primjene neustavnog Zakona, jer se odlukom Skupštine imenuju ministri za resore koji su uspostavljeni neustavnim zakonom na koji način je sadržaj neustavnog zakona istovremeno predstavlja i sadržaj odluke Skupštine KS. Odlukom Skupštine o potvrđivanju Vlade KS izvršeno je imenovanje ministara za svaki od 12 resora od kojih su tri resora uspostavljena upravo primjenom neustavnog zakona. To znači da odluka Skupštine KS sadrži neustavne elemente što samo po sebi ugrožava pravnu sudbinu odluke Skupštine KS. Potpuno je jasno da se primjenom neustavnog zakona ne može donijeti ustavna odluka.

3. Klub SDA naglašava da je odluka Skupštine KS o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo jedinstven pravni akt kojim se istovremeno vrši pojedinačno imenovanje članova Vlade KS, ali i Vlade kao organa izvršene vlasti. Skupština KS nije vršila imenovanje ministara u Vladi KS odvojeno, donoseći pojedinačne odluke kojima se pojeidnačno imenuje svaki ministar za određeni resor, niti su zastupnici u Skupštini glasali odvojeno za predložene ministre. Naprotiv, Skupština je jednom odlukom potvrdila Vladu KS kao jedinstven organ izvršene vlasti. Zato se neustavnost imenovanja pojedinih ministara neposredno i nužno reflektuje na neustavnost cijele Vlade KS. Pravna validnost odluke o potvrđivanju Vlade KS zavisi od pravne validnosti imenovanja svih članova Vlade KS. Odluka Skupštine kao jedinstven pravni akt ne može dijeliti na ustavni i neustavni dio tako da se nakon presude Ustavnog suda FBiH neustavnost odnosi na Vladu u cjelini, a ne samo na tri minisarstva.

4. Klub SDA ističe da je usvojeni zakon "Četvorke" i samostalnih zastupnika bio neustavan već u vrijeme njegovog usvajanja, kao i za cijelo vrijeme njegove primjene. Sporni zakon nije postao neustavan tek donošenjem i objavom presude Ustavnog suda FBiH, nego je kao takav bio neustavan cijelo vrijeme nakon njegovog usvajanja i stupanja na snagu, a to je 18.12.2020. godine. Zakon su neustavnim učinili zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo koji su glasali za njegovo usvajanje, a ne Ustavni sud FBiH ili zastupnici SDA u Skupštini KS koji su bili protiv usvajanja zakona i bezuspješno ukazivali na kršenje Poslovnika Skupštine. Ustavni sud FBiH je samo utvrdio odnosno konstatovao da je zakon neustavan. Međutim, neustavnost zakona je direktna posljedica glasanja zastupnika u Skupštini KS.

- Klub SDA poziva "Četvorku" da preuzme odgovornost za politički voluntarizam i hitno osigura "ustavno stanje" u Kantonu Sarajevo kako bi se spriječio nastanak daljnjih štetnih posljedica po interese građana KS, posebno kada se ima u vidu da prestanak primjene neustavnog zakona znači i prestanak primjene svih propisa koji su doneseni na osnovu takvog zakona, što znači i primjenu donesenih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji neustavnih ministarstva čije odnošenje je eksplicitno predviđeno tim zakonom - zaključuje se u saopćenju.