- Ovom odlukom Klub zastupnika SDA u Skupštini KS iskazuje svoj protest zbog odbijanja zahtjeva žrtava genocida da se Nevenki Tromp oduzme titula počasne građanke KS. Oglušujući se prema tom civilizacijskom zahtjevu, Vlada KS i skupštinska većina ustrajali su u namjeri da na listu osoba koje su doprinijele promociji Bosne i Hercegovine uvrste Nevenku Tromp, negatorku genocida u Srebrenici. Historija će zapamtiti taj sraman i nerazuman potez, a borba protiv falsifikatora povijesti, revizionista i negatora genocida neće prestati - saopćili su iz Kluba SDA u SKS.