Naime, u pitanju su četiri kritične lokacije za koje se Zavod obavezao još 2017. godine da će pristupiti njihovoj sanaciji: Močila, Sedrenik 56, Nadlipe čikma do br 23 i Krka 11.

Kako navode iz Općine Stari Grad Sarajevo ta klizišta nikada nisu sanirana, a u međuvremenu, građani se kontinuirano obraćaju Općini za hitno rješavanje problema usljed kojih su pričinjene evidentne štete na njihovim stambenim objektima.

- U objektima koje smo posjetili evidentirali smo ispucale i oštećene unutrašnje i vanjske zidove i u takvim prostorijama nije sigurno živjeti. Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo su još 2017. godine potpisali ugovor kojim su definisali međusobna prava i obaveze po pitanju sanacije spomenutih klizišta. Općina je imala obavezu da finansira izradu projektne dokumentacije, a Zavod da osigura sredstva za sanaciju klizišta i pristupi realizaciji – navode iz Općine.

Ističu da je Općina Stari Grad odmah ispoštovala svoje obaveze i za izradu projektne dokumentacije Zavodu prebacila 79.839 KM.

- Do današnjeg dana, Zavod za izgradnju KS nije ispoštovao svoje obaveze, a klizišta su i dalje aktivna i predstavljaju opasnost po živote i imovinu naših građana. U prethodnom periodu Općina Stari Grad je dva puta slala urgencije Zavodu za izgradnju KS da nastave sa projektom, ali nije bilo nikakve reakcije niti odgovora. Nakon što nismo dobili odgovor ni na treću urgenciju upućenu 03.6.2021. godine, odlučili smo obavijestiti javnost o neodgovornom i neprofesionalnom ponašanju ove ustanove – kažu iz Starog Grada.

Ističu da neispunjavanjem ugovornih obaveza Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dovodi u opasnost živote građana koji su svakodnevno izloženi opasnosti od pokretanja klizišta i nanošenja veće štete.