Klimatske promjene više utječu na žene nego na muškarce

objavljeno: 08.03.2018. u 19:49

Žene su više nego muškarci izložene klimatskim promjenama, pokazuju studije Ujedinjenih nacija. Podaci UN pokazuju da 80 posto osoba raseljenih zbog klimatskih promjena čine žene.

S obzirom da su one primarno te koje brinu za hranu i grijanje, to ih čini ranjivijima u situacijama kada dođe do perioda poplava i suša. U Pariskom sporazumu iz 2015. godine navedeno je da su žene nesrazmjerno pogođene u odnosu na muškarce.

U centralnoj Africi gde je 90 posto jezera Čad nestalo, grupe nomada su posebno rizična grupa, pa žene moraju mnogo više da hodaju u potrazi za vodom.

- Tokom perioda suše muškarci idu u gradove... ostavljajući žene da paze na porodice - izjavio je za BBC njuz koordinator Saveza domorodačkih žena i ljudi Čada (AFPAT) Hindou Omarou Ibrahim.

Kako su sušne sezone sve duže, žene sve teže uspjevaju da nahrane i obezbjede porodice bez podrške i postaju sve ranjivije, istakao je Ibrahim.