Na pitanje sudije Brace Stupara, odbrana je navela da sada nema medicinsku dokumentaciju, ali da je ranije rađeno vještačenje, kojim je utvrđeno da optuženi može učestvovati u sudskom postupku uz pratnju medicinskog tima.

- On se ne može samostalno kretati. U nalazu je navedeno da se, ako dođe do sudskog postupka, može pojaviti uz pratnju ljekarskog tima - kazao je branilac Mirsad Crnovršanin.

On je predložio da Sud ponovo zakaže ročište i da se osigura medicinska pomoć za dolazak optuženog.

Sudija Stupar je rekao da će, s obzirom na takvu situaciju, naložiti ponovno vještačenje Lučarevića, a da odbrana treba da dostavi cjelokupnu medicinsku dokumentaciju.

Optužnica tereti Lučarevića za zločin protiv ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika, civilnog stanovništva te protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja u sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine.

Lučarević je optužen da, u svojstvu komandanta Vojne policije Republičkog štaba Teritorijalne odbrane (TO) RBiH, nije preduzeo nužne i razumne mjere da budu kažnjeni počinioci ubistava vojnika i civila nakon napada i zaustavljanja kolone Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Dobrovoljačkoj ulici, kao i oni koji su vojnike psihički i fizički zlostavljali, iako je, kako se navodi u optužnici, za ista krivična djela znao ili je mogao znati.

Tužilaštvo BiH je u aprilu prošle godine za zločine u Dobrovoljačkoj ulici optužilo Ejupa Ganića i još devet osoba. Njima je suđenje već počelo.

Novi termin za izjašnjenje Lučarevića bit će zakazan nakon što bude obavljeno vještačenje, piše Birn.