Na prvom spratu Discipline za zdravlje djeteta predviđeno je šest respiratorskih mjesta za djecu sumnjivu ili pozitivnu na COVID-19, a koja zahtijevaju tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Drugi prostor je u dijelu Klinike za ginekologiju i previđen je za pet respiratorskih mjesta za prematuruse i neonatuse sa sumnjom ili dokazanim COVID-19 (sa mogućnošću proširivanja broja mjesta).

Oformljeni su timovi koji se sastoje od jednog ljekara i dvije medicinske sestre za potrebe i jednog i drugog Izolatorija. Provedena je edukacija osoblja (ljekara, medicinskih sestara i radnica) o tretmanu pacijenata sa COVID-19, a prema važećim smjernicama.

Od početka pandemije, mart 2020. godine do početka aprila 2021. godine, ukupan broj djece sa pozitivnim SARS CoV-2 RT PCR testom, koji su pregledani i hospitalizirani na Disciplini za zdravlje je bio 89, a pozitivnih roditelja, koji su bili hospitalizirani sa djecom je 72.

Djeca tretirana prema zvaničnom Terapijskom vodiču

- Sva djeca, koja su hospitalizirana u Izolatoriju naše Klinike su tretirana prema zvaničnom Terapijskom vodiču za djecu sa COVID-19, koji je sačinila Radna grupa za izradu terapijski vodiča za liječenje kod odraslih i djece pri Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo. Dio Radne grupe su činili i specijalisti pedijatrije sa Discipline za zdravlje djeteta - navodi se u saopćenju KCUS-a.

Prema riječima prof. dr. Ede Hasanbegovića, direktora Discipline za zdravlje djeteta, prvi pacijent sa pozitivnim SARS CoV-2 RT PCR testom bio je 17. juna 2020. godine.

-U toku prvog vala pandemije najveći broj hospitalizirane djece je bio u julu i augustu 2020. godine njih ukupno 14. U toku drugog vala najveći broj hospitaliziranih je bio u novembru i decembru 2020. godine ukupno 22 djece. Dok u trećem valu imamo najveći broj hospitaliziranih i to u toku jednog mjeseca, mart 2021. godine, njih 23, što je veći broj u odnosu na dva mjeseca drugog vala.

Imali respiratorne i gastrointestinalne simptome

Djeca koja su imala COVID-19 i bila hospitalizirana na Klinici su imali respiratorne i gastrointestinalne simptome uz pojavu povišene tjelesne temperature, zbrinjavali smo prema simptomatologiji i zvaničnim smjernicama za liječenje takvih pacijenata.

Najteži pacijenti su nam bili oni koji su razvili Multisistemski inflamatorni odgovor na COVID-19 (MIS-C) i koji su zahtjevali multidisciplinari pristup liječenja i uključivanje velikog broja ljekara različih subspecijalnosti (reumatolog, imunolog, kardiolog, gastroenterolog, intenzivista, infektolog) -  kazao je prof. dr. Hasanbegović.

Ističe da je multisistemski inflamatorni sindrom kod djece (MIS-C) hiperinflamatorno stanje koje je povezano sa bolesti koju izaziva teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2). Postavljanje pravovremene dijagnoze je ključno radi ranog uključivanja terapije i adekvatne kontrole inflamacije. Dijagnostički kriterijumi uključuju klinički pregled, laboratorijske analize, dodatne radiološke i kardiološke preglede.

Upotreba kortikosteroidne terapije

Do sada takvih pacijenata je bilo 21 i oni su zahtjevali upotrebu kortikosteroidne terapije, terapiju sa humanim intravenskim imunoglobulinima, te kod jednog broja bolesnika i upotrebu biološke terapije (anakinra) uz ostalu suportivnu terapiju.

Prof. dr. Hasanbegović naglašava, da do sada nisu imali smrtnih slučajeva, da su sva djeca odgovorila dobro na ordiniranu terapiju.

Trenutno na Klinici je hospitalizirano troje djece sa dijagnozom MIS-C i njihovo liječenje je u toku.

- Na početku pandemije u prva tri mjeseca (mart-maj 2020.) nemamo nijedno dijete, koje je bilo pozitivno na SARS CoV-2, a zaražena djeca su većinom bila asimptomatska i u manjem broju. U toku drugog vala dolazi do povećanja broja testiranih i samim tim imamo veći broj djece, koja su hospitalizirana. Za razliku od prva dva vala epidemije, u trećem valu nam dolaze djeca sa dosta težom kliničkom slikom i izraženijim simptomima infekcije sa SARS CoV-2.

Postoji potreba za više istraživanja

COVID-19 je nova zarazna bolest za sada nedovoljno poznatim epidemiološkim karakteristikama u dječijem dobu. Ljekari bi trebali uzeti u obzir mogućnost COVID-19 kod djece sa atipičnom simptomatologijom i sa pozitivnom ili sumnjivom epidemiološkom anketom, što je rezultiralo manjim brojem testiranja i manjim brojem registrovane djece oboljele od COVID-19 - naveo je prof.dr. Hasanbegović.

Multisistemski inflamatorni odgovor na COVID-19 (MIS-C) je jedan novi sindrom, koji se viđa kod pedijatrijskih pacijenata i često zahtjeva hospitalizaciju i to na jedinicama intenzivne terapije i multidisciplinarni pristup. Postoji potreba za više istraživanja, da bi se razumjela ova bolest kod djece i razvila optimalna terapija i efikasna vakcina za pedijatrijsku populaciju, navodi se u saopćenju iz KCUS-a.