- Svakodnevno naše službe primaju uzorke uzetih testova bolesnika na raznim punktovima u Kantonu Sarajevo. KCUS sve rezultate, odmah po završetku analize, šalje u ustanove iz kojih se upućuju, a obaveza tih matičnih ustanova  je da obavijeste građane u roku od 24 sata - ističu iz KCUS-a.

Dodaju da, nažalost, domovi zdravlja, Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo još uvijek, ni nakon dvije godine nisu počeli da rade analize PCR testova i zbog toga građani moraju čekati duže svoj nalaz.

- KCUS nema kašnjenja u analiziranju dostavljenih uzoraka niti u saopćavanju rezultata matičnim ustanovama iz kojih se oni upućuju. Molimo građane da kontaktiraju svoje domove zdravlja za informacije - saopćili su iz KCUS-a.