KCUS nabavlja novi MRI aparat, pacijentima kvalitetnija i brža usluga

objavljeno: 08.02.2018. u 14:20

U skladu s planiranom strategijom zanavljanja aparata i medicinske opreme, menadžment KCUS-a, završio je proceduru nabavke novog MRI aparata. U toku je i priprema za pokretanje nabavke novog CT i mamografskog aparata.

Riječ je o savremenim dijagnostičkim aparatima, čijom nabavkom će pacijenti imati daleko kvalitetniju i bržu zdravstvenu uslugu, navode iz KCUS-a.

Dva od tri postojeća  MRI aparata, koji se trenutno koriste na Klinici za radiologiju, stari su trinaest godina, te se postavlja pitanje opravdanosti ulaganja u njihovu popravku.  Novi MRI aparat trebao bi biti u upotrebi već od maja ove godine. 

Prema riječima direktorice Dijagnostičkih disciplina KCUS, prof.dr. Sandre Vegar – Zubović, očekuje se da će nabavkom novog MRI  i CT aparata, u 2018.godini,  na Klinici za radiologiju dostići broj od 300.000 pregleda.

- Uprkos problemu zastarjele opreme tokom 2017.godine uradili smo 270.469 dijagnostičkih pretraga. Kontinuirana edukacija i strateško zanavljanje opreme praćeni su uvođenjem novih procedura, u  protekle dvije godine  - kazala je prof. Vegar - Zubović.

Strategija zanavljanja dijagnostičkih aparata i opreme nije postojala u KCUS-u do 2016. godine, što za posljedicu ima česte kvarove i veoma negativno se odražava na pacijente.  Najčešće se kvare aparati za magnetnu reozonancu.

Šef Klinike za radiologiju, mr.sc.dr. Fuad Zukić, kazao je da su i uprkos zastarjelim aparatima i kvarovima, znatno smanjene liste čekanja u odnosu na raniji period.

- Ležeći pacijenti su uvijek prioritet, te na usluge magnetne rezonance ne čekaju duže od 7 dana. 2015.godine se na neuro MRI čekalo 240, a danas je to svedeno na 70 dana. Liste čekanja za dijagnostičke pretrage dojke više ne postoje. Ranije se na ovu pretragu čekalo i više od 35 dana -  istakao je dr. Zukić.

Glavna sestra Klinike, DMS Nađida Begić, kazala je da je MRI  aparat koji je tokom protekla dva mjeseca bio u kvaru popravljen, te se pacijenti pozivaju po redoslijedu po kojem su prethodno naručeni.

- Sve pacijente uredno pozivamo. Kvarovi aparata su nešto na što, nažalost, ne možemo uticati. Zahvaljujući trudu menadžmenta očekujemo novi MRI aparat što će znatno olakšati svakodnevni rad. Uprkos kvarovima  u januaru smo uradili 521 MRI nalaz, 2473 CT pregleda kao i 341 nalaz mamografije – kazala je Begić.

Emir Buljubašić je na Kliniku za radiologiju došao u  sa suprugom, koja je nalaz MRI trebala raditi prije dva mjeseca. Kako nam je kazao raduje ga da su pozvani, kako im je i obećano, čim je popravljen aparat.

- Bilo nam je teško kada nam je prije dva mjeseca rečeno da je pokvaren aparat, i da ćemo naknadno biti pozvani. Pacijenti ne mogu razumjeti kad im se kaže da određeni aparati nisu u funkciji. Njima je najbitnije da dobiju uslugu. S druge strane moramo razumjeti i ovo osoblje, koje na kvarove nema uticaja. Ljekari i sestre su veoma ljubazni i za njihov rad imamo samo riječi hvale – kazao je Emir.

Skenderović Nejra dovela je svoju troipogodišnju kćerku na ultrazvučnu dijagnostiku. Ona za uslugu i odnos ljekara i sestara prema njenom  djetetu ima samo riječi hvale.

- Mi ležimo na Pedijatrijskoj klinici i sad smo prvi put upućeni na Radiologiju. Zaista mogu reći sve najbolje o Kliničkom centru i klinikama na kojima smo nas dvije boravile. Ljubazno i stručno osoblje, čiste prostorije i usluga dostojna svakog čovjeka – izjavila je Nejra.