Članovi Komisije razmatrali su i usvojili izmjenu i dopunu za ranije donesenu odluku za historijsku građevinu – Cekovića kuću na Palama. Izmjena i dopuna navedene odluke odnosi se na kategorizaciju i redefiniranje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem ovog nacionalnog spomenika.

Na protekloj sjednici prema usvojenom dnevnom redu, doneseno je 37 odluka o neispunjavanju kriterija za proglašenje određenih dobara nacionalnim spomenikom BiH, a koja su se nalazila na Listi peticija Komisije. Članovi Komisije su nakon valorizacije dobara, donijeli negativne odluke s obzirom na to da dobra nisu ispunila kriterije propisane Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika.

Od danas, predsjedavajući Komisije je Zoran Mikulić na period od deset mjeseci, po sistemu rotacije, saopćila je Komisija.