Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić te pravobranilac KS Kemal Karić održali su danas prvi sastanak s predstavnicima upravljačkih struktura Vodovoda i kanalizacije Sarajevo, a na temu izgradnje nove zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

- Skupština KS je već ranije zadužila Vladu i Ministarstvo unutrašnjih poslova da rade u vezi s ovim pitanjem. Lokacija koju pregovaramo s menadžmentom ViK-a, a gdje će se nalaziti nova zgrada MUP-a KS jeste zemljište u ulici Kolodvorska, koje je državno. To je lokalitet koji se nalazi u centru grada i koji je savršen za adekvatno funkcionisanje Ministarstva, s obzirom na sve njegove specifičnosti, efikasnosti, sigurnost i unapređenja rada ove institucije. Siguran sam u to da ćemo u u ovom mandatnom periodu izgraditi zgradu MUP-a KS - kazao je Katica, dodajući da će se iznaći rješenje koje će biti u korist i ViK-a i MUP-a, a posebno u korist građana Kantona.

Ministar je naglasio da bi MUP ispunjavao zakonom propisane nadležnosti, pored ljudskih, neophodno je osigurati i adekvatne materijalno-tehničke resurse, kao objekte za smještaj i rad uposlenika, odnosno prostor za smještaj ljudi i opreme koji bi 24 sata bili zaduženi za praćenje sistema videonadzora, radioveze, telefonije i druge poslove, saopćio je Kabinet ministra Katice.