Srebrenički karikaturista Šukrija Meholjić i ove je godine na svoj način obilježio godišnjicu genocida u Srebrenici.

Svoju je karikaturu posvetio je dosad najmlađoj ukopanoj žrtvi u Potočarima, ubijenom novorođenčetu Fatimi Muhić.

-Ovo je moja ilustracija na kojoj i suza plače na najmanjem mezaru u historiji genocida - vječnom staništu male djevojčice rođene i ubijene u istoj noći 12/13. jula 1995. koja dobi svoje ime Fatima tek poslije sedam godina, a nakon pronalaska njenih minijaturnih posmrtnih ostataka - napisao je Meholjić uz ovu karikaturu.