Tom prilikom je navela da su po prvi put i zvanično uspostavljene veze između Sarajeva i Washingtona. 

- Po prvi put i zvanično uspostavljene su veze između Sarajeva i Washingtona. Na moje veliko zadovoljstvo razgovarala sam sa Mayor Bowser, gradonačelnicom glavnog grada najmoćnije političke i ekonomske zemlje svijeta. Cilj nam je povezati naše gradove, otvoriti brojne mogućnosti za saradnju u različitim oblastima, razmijeniti informacije i iskustva u obostranom interesu. Nastavak je ovo plodne međunarodne saradnje Grada Sarajeva i jačanja bilateralnih odnosa s glavnim gradovima Evrope i svijeta - napisala je Karić.

No kada je u pitanju tvrdnja da su po prvi put uspostavljene veze između Sarajeva i Washingtona, treba napomenuti da je Abdulah Skaka, bivši gradonačelnik Sarajeva, ranijih godina bio u posjeti SAD-u, a tom prilikom se susreo i sa Kimberly A. Bassett, koja je sekretarka Distrikta Kolumbija i imenovala ju je upravo gradonačelnica Muriel Bowser, te su već uspostavljene veze Sarajeva i Washingtona.

Abdulah Skaka i Kimberly Bassett

Abdulah Skaka sa Kimberly A. Bassett