U udženiku piše da je BiH "državna zajednica" te da je Banja Luka "glavni grad" entiteta Republika Srpska.

- Na 10. stranici knjige, pod naslovom: "Državnost BiH", piše: "BiH je samostalna, nezavisna, suverena državna zajednica". To uče djecu u Kantonu Sarajevo. Poslije stoji "konstitutivnih, ravnopravnih naroda sa demokratskim državnim uređenjem". Nema ni ostalih, ni građana. Sastoji se od dva entiteta i jednog distrikta - naveo je Kapidžić.

Potom se osvrnuo i na dio teksta koji stoji na stranici 56. istog udžbenika.

- Osnivanjem RS, Banja Luka postaje glavni grad entiteta RS. Ovo uče djecu u 5. razredu osnovne škole, našu djecu u KS. Ovu knjigu je defakto izdala Srpska akademija nauka (SANU). Ovo niko dvije godine nije dohvatio. I završavam diskusiju pitanjem premijeru KS Nihadu Uku - kada će podnijeti ostavku sa svim ostalim ministrima? Ovo je za ostavke, u ozbiljnijim zemljama je za krivičnog djela. Ovo je udar na državu - kazao je Kapidžić.

Činjenica je da u BiH postoji samo jedan glavni grad, a to je Sarajevo. Ono što stoji u ovom udžbeniku po kojem uče djeca u Federaciji BiH, ne stoji ni u jednom zvaničnom pravnom aktu u BiH, među kojima je i Ustav entiteta RS, jer i u njemu stoji da je Sarajevo glavni grad entiteta.

Knjigu "Društvo" za 5. razred osnovne škole potpisala je Enisa Kulašin, urađena je 2021. godine, bila u školskoj 2021/22. i 2022/23. godina, što znači da su iz nje učile dvije generacije đaka.

Urednica knjiga je Snježana Musa, a recenzenti su: Jasmina Mehmedović, Izolda Osmanagić i Marinko Jovanović.