Predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić kazao je na konferenciji za novinare prije prve sjednice u novom sazivu da je pred članovima te komisije mnogo posla. Među ostalim namjera im je, kako je kazao, pokušati privući novac za djelovanje na nacionalnim spomenicima koji propadaju.

- Komisija mora da privuće i finansijska sredstva od stranih donatora i zainteresiranih ljudi, da bi se naša odluka mogla i provesti. Ako se naša odluka o zaštiti spomenika ne provodi, onda je nema razloga ni donositi. Novi članovi Komisije povukli su, za ovih nekoliko mjeseci, neke poteze koji pokazuju da će odluke biti isključivo i samo stručne - kazao je.

Kapidžić ističe da Komisija ima spisak od 39 objekata na području Bosne i Hercegovine koji su u katastrofalnom stanju i mora se nešto poduzeti radi njihove zaštite. Među tim objektima ima i kuća u privatnom vlasništvu. Zaštićeni su kao nacionalni spomenik, a vlasnici nemaju novca da obnove te objekte, a ne mogu ih niti prodati novom investitoru.

- To su neki od objekata koji mogu nestati, ako se nešto ne poduzme. Od tih 39 objekata sigurno ima deset ili 15 koji će potpuno nestati, u narednih pet do deset godina, ako se nešto ne poduzme - naglasio je Kapidžić, koji kaže da je Komisija važna institucija, bitna karika za put Bosne i Hercegovine prema EU.

Članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika imenovani sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine na mandat od pet godina, počev od 3. februara ove godine. Novoimenovani članovi su Faruk Kapidžić, Anđelina Ošep Gaćanović i Zoran Mikulić. Prvi predsjedavajući Komisije na period od deset mjeseci je Faruk Kapidžić.