Kako su nam kazali iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u dva slučaja radilo se o migrantima koji su smješteni u privremenom prihvatnom centru Ušivak, te tri migranta koji su smješteni u prihvatnom centru Blažuj.

- U svakom slučaju test je bio negativan. Sada je praksa da svi korisnici koji se referišu na neku od zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, prolaze kroz trijažne šatore, gdje im se kao i ostalima mjeri temperatura, a potom, ukoliko postoji sumnja, radi se test na COVID-19 – istakli su iz IOM-a.

U prihvatnim centrima poduzete su mjere kako bi se spriječilo širenje koronavirusa u onoj mjeri u kojoj je to moguće u odnosu na broj migranata koji se u njima nalazi.

- Migranti koji se nalaze u prihvatnim centrima nisu ih u mogućnosti napuštati. Na snazi je zabrana kretanja koja je kontrolisana od strane policije, a u saradnji sa Službom za poslove sa strancima i ostalim nadležnim institucijama – objasnili su.

Iako do sada nisu imali nijedan slučaj koronavirusa, u kampovima su postavljene izolacijske zone u kojima borave novoprostigli korisnici u periodu od 14 dana, a potom se raspoređuju u regularni smještaj zajedno sa ostalim korisnicima.

- Korisnici pri prijemu u privremeni prihvatni smještaj bivaju smješteni u izolacijske zone, a potom, ukoliko postoje simptomi, radi se test nakon čega se odlučuje o daljnjoj proceduri. Pored izolacijskih zona, imamo i karantine, čiji kapacitet je u Blažuju 50, a u Ušivku 24 mjesta – naglasili su iz IOM-a.

Priliv migranata je značajno smanjen u posljednjem period u Bosnu i Hercegovinu, međutim transferi i akcije koje su koordinirane sa Službom za poslove sa strancima i ostalim nadležnim institucijama su doveli do totalne popunjenosti kapaciteta u oba centra u Sarajevu.

- Jako je nezahvalno govoriti o broju ilegalnih migranata koji se nalaze van kampova, ali pretpostavlja se da ih se možda oko 300 nalazi na području Kantona Sarajevo – zaključili su.