- Ove ustanove, smještene na području Kantona Sarajevo, značajnim sredstvima sufinansira Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. Radi se o ustanovama na nivou Bosne i Hercegovine koje prezentuju ne samo kulturu Kantona Sarajevo, već i Bosne i Hercegovine - stoji u dopisu.

Ministar Alikadić već nekoliko mjeseci radi na iznalaženju načina finansiranja institucija od značaja za BiH, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

- U tom periodu kao prvi u ovoj godini uplatili smo ovim institucijama sredstva potrebna za njihov rad. Urađena je i djelimična analiza njihovog finansijskog stanja, koja je pokazala određene greške uprava, ali i nesrazmjer u podršci koju dobijaju. Nekima sredstva od grantova uplaćivanih tokom godine nisu dovoljna ni za plate, dok drugima nakon isplate plata na računima ostaju viškovi. Pri tom, važno je napomenuti da je glavni izvor finansiranja svih ovih institucija budžet KS. Problem su i upravljačke strukture. Neke ustanove više od decenije nemaju upravnih i nadzornih odbora. Stiče se utisak da pojedini direktori nemaju interesa da se ovaj problem riješi i da im status quo odgovara - smatra ministar.

U saopćenju se podsjeća da je  10. juna održan sastanak resornog ministra i premijera KS Marija Nenadića sa pet ambasadora i predstavnikom misije UNESCO u BiH koji su dali punu podršku Vladi KS u njenom zalaganju da riješi ovaj višedecenijski problem. Upravo je na ovom sastanku ministar Alikadić izložio svoju ideju da Kanton privremeno preuzme upravu, rukovođenje i nadzor nad spomenutim institucijama.

- Današnji dopis je posljednji korak na putu prema rješavanju problema sedam kulturnih ustanova od državnog značaja. Ukoliko dobijemo saglasnost Vijeća ministara imat ćemo mogućnost da detaljno prekontrolišemo njihovo dosadašnje poslovanje, ali i da preuzmemo na sebe njihovo finansiranje sve do konačnog rješavanja njihovog statusa. Drugim riječima, ove bi se institucije našle na budžetu KS i njihovo funkcionisanje ne bi više bilo upitno - zaključio je ministar Alikadić.