Danas (22.05.2020.) je izvršena uplata u iznosu od 215.980,38 KM za 532 korisnika novčane naknade za april.

U predhodnom periodu u dva navrata je izvršena isplata novčane nakande i to 08.05.2020. godine u iznosu od 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika i 15.05.2020. godine u iznosu 253.073,80 KM za 634 korisnika.

Ukupno u maju isplaćeno je 1.795.207,79 KM za 4.298 korisnika novčane naknade.

Ovaj pristup isplata novčanih naknada se nastavlja i u narednom periodu kako bi se na vrijeme zadovoljile sve potrebe korisnika, navodi se u saopćenju, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.