Ukupno budžeti Kantona Sarajevo, devet općina i Grada Sarajeva iznose milijardu i 275 miliona maraka. Svi budžeti u općinama i Gradu Sarajevu usvojeni su, ali Budžet Kantona Sarajeva još nije usvojen.

989.264.434 maraka osigurano je u Prijedlogu budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

14.240.000 maraka je budžet Općine Hadžići za 2020. godinu.

15.601.950 maraka je budžet Općine Ilijaš za 2020. godinu.

28.900.000 maraka budžet je Općine Trnovo za 2020. godinu.

61.976.000 maraka je budžet Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

25.313.000 maraka iznosi budžet Općine Stari Grad za 2020. godinu.

33.100.000  maraka je budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

46.873.000 maraka iznosi budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu.

29.400.000 maraka je budžet Općine Ilidža za 2020. godinu.

13.855.000 maraka je budžet Općine Vogošća za 2020. godinu.

16.561.764 maraka je budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu.

U javnim raspravama o budžetima na kojima učestvuju građani u mjesnim zajednicama kantonalne, gradske i općinske vlasti uvijek obećaju da će ispuniti prije svega zahtjeve građana. Drugo obećanje je nastavak kapitalnih projekata koji se realizuju po nekoliko godina, recimo kada je u pitanju izgradnja škola, obdaništa, ambulanti, asfaltiranje cesta, uređenje infrastrukture... Na tome se sve i završi, a na javnim raspravama i ne učestvuje mnogo građana i budžeti uglavnom lako dobiju podršku zastupnika i vijećnika.

Šta se realizira od obećanog, znaju stanovnici u općinama i to mali broj, baš oni koji su i učestvovali u javnim raspravama.