Također je ministru Kriviću data saglasnost i da provede procedure koje se odnose na sufinansiranje boravka/zbrinjavanja djece sa Liste čekanja Javne ustanove "Djeca Sarajeva" u privatnim predškolskim ustanovama.

- Vlada Kantona Sarajevo će u školskoj 2020/2021. godini finansirati boravak u privatnim vrtićima za svu djecu za koju je to učinjeno i prošle godine. Eliminisali smo i listu čekanja za javne vrtiće u Kantonu Sarajevo što podrazumijeva da se iz Budžeta KS za svako dijete, u ovoj školskoj godini, osiguravaju finansijska sredstva u visini od 200 KM za subvenciju boravka u vrtićima. Na listi čekanja je ove godine bilo čak oko 1.500 djece, ali je Vlada učinila dodatne napore i u vrijeme pandemije, kada su na snazi mjere ušteda i kada se spašavaju radna mjesta, uspjeli smo sakupiti dovoljno sredstava da finansiramo rješavanje ovog problema - naveo je ministar Krivić.

On je obrazložio da je razlog velikog broja djece na listi čekanja ove školske godine u JU Djeca Sarajeva zapravo diskriminacija koja je postojala ranije kada je riječ o ovoj vrsti subvencija, a koja je ovom odlukom ukinuta. Kako je naveo, ranije se dešavalo da u jednom privatnom vrtiću borave djeca, čiji je boravak subvencioniran, kao i ona kojima nije subvencioniran boravak od Kantona, što je izazvalo nezadovoljstvo kod roditelja, zbog čega su mnogi prijavljivali svoju djecu u JU Djeca Sarajeva.

Ovakvom odlukom Vlade, rješava se taj problem ovoj školskoj godini, a uporedo se provode aktivnosti na njegovom sistemskom rješavanju, dodao je ministar.

- Za eliminaciju liste čekanja, odnosno za uspostavljanje saradnje sa privatnim predškolskim ustanovama, sutra će biti objavljen Javni poziv za prijavu privatnih predškolskih ustanova koje su registrovane u Ministarstvu za prijem djece s liste čekanja. Javni poziv bit će objavljen na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Upis djece u te ustanove će se izvršiti po javnom pozivu, a na osnovu ponuđene liste predškolskih ustanova koje će odabrati roditelji djece koja su na listi čekanja - obrazložio je ministar.

Ukupno će za subvencije boravka djece u vrtićima iz budžeta biti izdvojeno 1.000.000 KM.