Javni poziv sa svim uputama bit će objavljen danas na stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Zahtjevi se mogu dostavljati elektronskim putem ili poštom.

- Prijavu mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica koja imaju registriranu djelatnost na području Kantona Sarajevo, a zabranjen im je rad. Lista djelatnosti bit će objavljena u javni poziv. Uvjeti su da su izvršili zaključno sa 31. decembrom 2019. godine sve obaveze po osnovu javnih prihoda, da su zaključno sa 31. martom zadržali isti broj radnika u odnosu na februar. Zahtjev sa obrascom podnose samo za one uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom boravka u Kantonu Sarajevo, te prema sjedištu firme po općinama radi lakše obrade podataka - pojasnio je on.