U kantonalnom ministarstvu finansija pojašnjavaju da se nije moglo udovoljiti svim zahtjevima budžetskih korisnika, ali je nacrtom planirano oko milion KM za povećanje plaća. 

Resorni ministar Esad Kanlić pojašnjava da su projekcije prihoda budžeta BPK za 2022. godinu rađene kako na osnovu realnih pokazatelja ostvarenja prihoda u tekućoj i prethodnoj godini tako i na osnovu projekcija prihoda dostavljenih od Federalnog ministarstva finansija.

Nacrt budžeta je utvrđen u iznosu od 40.140.850 KM, pri čemu je grant s nivoa Federacije BiH planiran u iznosu od šest miliona maraka.

- Ministarstvo finansija je poslalo nacrt Federalnom ministarstvu finansija od kojeg smo dobili jako pozitivno mišljenje, osim u dijelu grant sredstava jer ni oni sami ne znaju u kojem iznosu će on biti što zavisi od više faktora svake godine, i tu su nam dali mišljenje sa rezervom - kazao je Kanlić.

Iako je u Nacrtu budžet planiran u nešto većem iznosu u odnosu na ovu godinu, resorni ministar naglašava da se nije moglo udovoljiti svim zahtjevima budžetskih korisnika koji su iznosili oko 48 miliona. Napominje da su planirana sredstva u iznosu od milion KM za povećanje plaća oko pet posto, uvjetovano rastom cijena osnovnih životnih namirnica i troškova života, s tim da se prije budžeta mora usvojiti i Zakon o plaćama.

- Ne možete usvojiti budžet, a da nemate pravni osnov za povećanje plaća. Također, želim napomenuti da će se potpisati takav kolektivni ugovor sa sindikatima da će povećanje ići i početkom 2023. godine bez obzira na to kakav će sastav vlade biti, da ne može niko reći dogovorili smo s jednom, a ne s nekom drugom vladom. Dakle, želimo da se stvore uvjeti da bude još jedno povećanje plaća s kojim bi se koeficijenti u našem kantonu izjednačili s federalnim koeficijentima - pojasnio je Kanlić.

Naglasio je da će pored socijalne, budžet u narednoj godini imati i razvojnu komponentu.

- Svake godine Vlada BPK je imala neki kapitalni projekat. Prošle godine je to bio Hemodijalizni centar, ove godine centralno spomen-obilježje, i pored tih transfera ima prostora i za druge stvari. Nacrt budžeta BPK upućen je u skupštinsku proceduru, nakon čega su predviđene javne rasprave u sve tri lokalne zajednice. Prije izrade konačnog prijedloga budžeta bit će sagledani svi zahtjevi i primjedbe, kada će biti poznato da li će predloženi iznos pretrpjeti korekcije - kazao je ministar finansija BPK.