Putem elektronske peticije broj 1837 na službenoj stranici Parlamenta Kanade pokrenut je zahtjev kojim bi negiranje genocida u Srebrenici u Kanadi bilo kažnjivo. Ovu peticiju (1837) pokrenuo je profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, te je ona objavljena na stranici Kanadskog parlamenta 10. septembra ove godine. 

Peticija 1837 će biti dostupna za potpisivanje narednih 120 dana, odnosno do 10. januara 2019. godine. Svi kanadski građani u Kanadi i izvan nje mogu da potpišu peticiju, uključujući i maloljetnike, pod uvjetom da imaju vlastitu elektronsku poštansku adresu.

Da bi peticija bila uspješna i pročitana u Kanadskom parlamentu, potrebno je 500 potpisa, a samo za mjesec prikupljeno je više od 650 potpisa.

Nakon procesa potpisivanja i čitanja peticije, što će uraditi njen sponzor, član Kanadskog parlamenta Brian Masse, peticija 1837 se upućuje Vladi Kanade koja je dužna odgovoriti u roku od 45 dana. Strateška pretpostavka je upravo ta da što je veći broj potpisa za peticiju ona može imati i veći utjecaj na odgovor i odluku Vlade.

Inicijator peticije Emir Ramić ističe da su pravni osnov za krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi pravosnažne presude međunarodnih sudova u Hagu, pravosnažne rezolucije više od 30 državnih parlamenata u svijetu, te posebno dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojene u Kanadskom parlamentu. 

Moralni osnov za jedan takav zakon je stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava, otkrivanje prvog spomen-obilježja u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, odluke kanadske vlade o obilježavanju 31. maja Svjetskim danom bijelih traka, podjele "Cvijeta Srebrenice" svim članovima kanadskog parlamenta i izučavanje genocida u Srebrenici u kanadskim školama.

Donošenjem zakona o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, Kanada bi dala veliki doprinos istini i pravdi i tako učinila veliki korak ka prevenciji u borbi protiv genocida u svijetu. Na kraju, profesor Ramić poziva sve kanadske građane u Kanadi i van nje, posebno one porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da potpišu peticiju 1837 i tako daju svoj doprinos istini i pravdi, te borbi protiv negatora genocida i falsifikatora historijskih, naučno-istraživačkih i sudskih činjenica o genocidu u Srebrenici.