Uprava za indirektno oporezivanje je u saradnji s Udruženjem ekonomista SWOT organizovala i nagradni konkurs za izbor najboljeg medijskog članka ili priloga koji ukazuje na probleme crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda u BiH.

Razlog za organizovanje konkursa je da dodatno budu pojačani napori kako bi se ukazalo na problem crnog tržišta duhanskih proizvoda koje na godišnjem nivou odnosi na stotine miliona konvertibilnih maraka iz legalnih tokova novca.

Osim enormnih ekonomskih gubitaka, crno tržište duhanskih proizvoda je pogubnije i po zdravlje građana jer se ni na koji način ne može kontrolisati. Tačnije, ne mogu se kontrolisati kvalitet, uslovi skladištenja, transporta, lokacije prodaje, navodi u saopćenju Uprava za indirektno oporezivanje.