Njene stranačke kolege Petar Jović i Neđo Jović su imali po osam glasova.

Najviše vijećnika u novom Općinskom vijeću imat će SNSD, njih pet. Ujedinjena Srpska i Zavičajni socijaldemokrati imat će po dva. Uz već spomenutu Jović iz NDP-a, jedan mandat osvojio je Demokratski narodni savez.

Mandat načelnice osvojila je Milka Ivanković iz Zavičajnih socijaldemokrata sa 94 osvojena glasa.

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 5. decembra donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

Dani 6, 7. i 8. decembar su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata. 

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.