Nakon obilnih padavina od utorka koje su najviše bile izražene od nedjelje do utorka 14. maja, u slivu Une, Bosne i Save i prema posljednjim informacijama, na većini hidroloških stanica navedenih slivova bilježi se blago opadanje vodostaja.

Imajući u vidu činjenicu opadanja vodostaja i postepene stabilizacije preporučuje se nadležnim organima civilne zaštite kantona, općina i gradova sljedeće:

Civilna zaštita na području ugroženim poplavama, a na osnovu vlastiti procjena treba da sačine listu klizišta sa visokim stepenom opasnosti po ljude i materijalna dobra, te formiraju stručni tim koji će vršiti kontinuirani monitoring na klizištima.

Upozorava se stanovništvo polavljenih područja da, nakon što se povukla voda, u narednom periodu ne konzumiraju povrće, a prevashodno salatu, špinat, blitvu, luk i slične povrtlarske kulture zbog opasnosti od kontaminacije teškim metalima i organiskim polutantima. Postoji i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na tom području dok se ne izvrše adekvatna ispitivanja nadležnih institucija. Ove aktivnosti treba provoditi u saradnji sa nadležnim zavodima za poljoprivredu.

Na polavljenim područjima mora se izvršiti dezinfekcija, dezinskekcija i deratizacija što nalaže Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Zavisno od epidemiološke situacije, provesti obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju na ugroženom području u stambenim i drugim objektima,na poplavljenom području sa nadležnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja.

Na poplavljenim područjima, nakon što je se povukla voda izvršiti uzimanje uzoraka vode za piće u javnim i privatnim vodovodima, bunarima, izvorištima i drugim objektima za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, te da se izvrši kontrola tih uzoraka i predlože odgovarajuće mjere kako ne bi došlo do upotrebe onečišćene ili neispravne vode za piće. Ove aktivnosti treba provoditi u saradnji sa nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja.

U provođenju bržeg postupka procjene šteta iz stambenih, privrednih i drugih objekata te poljoprivrednog zemljišta, općinske i gradske komisije za procjenu šteta, trebaju hitno dostaviti preliminarne izvještaje o procjenama šteta i to na obrascu PR-Š-1, u cilju objedinjavanja preliminarne izvještaje o procjenama šteta Vladi FBiH, kazala nam je Majda Kovač, glasnogovornica FUCZ-a.