Primjeri takvog rada rukovodilaca Laboratorijske službe navedeni su u pismu koje je upućeno i Edinu Forti, premijeru Vlade KS, Elvedinu Okeriću, predsjedavajućem Skupštine KS, Harisu Vraniću, ministru zdravstva KS, Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, kantonalnoj i federalnoj inspekciji...

Pismo premijeru i inspekciji

Prema navodima autora pisma koji se imenom i prezimenom nisu predstavili, zbog, kako kažu, "ozbiljnih posljedica i straha od otkaza", "nabavka sredstava za rad Laboratorijske službe (reagensi) odvija se bez uobičajnog i propisanog načina na bazi zahtjeva ovlaštenih osoba Organizacionih jedinica Laboratorijske službe, koje jedino znaju šta treba i koje količine nabaviti za mjesečni i godišnji rad".

- Naprotiv, odgovorna osoba za koordinaciju rada Laboratorijske službe mr. ph. Almira Pršeš-Grabovac nabavku sredstava za rad vrši stihijski i u količinama koje su nerazumne i nepotrebne za rad, pri tome preferirajući samo jednog snabdjevača, a to je Diamedic D.O.O. Ovakav postupak Pršeš-Grabovac nedvosmisleno ukazuje da se radi o nedozvoljenim i koruptivnim radnjama koje imaju za posljedicu gomilanje i propadanje velike količine potrebnih sredstava za rad, naročito reagensa za aparate, koje je navedeni snabdjevač dao na upotrebu Laboratorijskoj službi, a koji su starija generacija aparata i kvalitetom i kapacitetom ne ispunjavaju i ne osiguravaju napredak u razvoju i radu Laboratorijske službe na šta smo u više navrata ukazivali. Istovremeno za aparate naprednije generacije, koji su u vlasništvu JU Dom zdravlja KS, i koji bi osigurali kvalitetniji rad Laboratorijske službe ne nabavljaju se potrebni reagensi iako ovlaštene osobe Organizacionih jedinica svaki mjesec uredno Pršeš-Grabovac šalju zahtjeve za to - navode autori pisma.

Pismo koje je stiglo u redakciju Faktora

Ovakvo ponašanje Pršeš-Grabovac, kako dalje dodaju, "ukazuje na veliku spregu sa dobavljačem Diamedic D.O.O., što je očito koruptivna radnja, a posljedica je velika materijalna šteta u JU Dom zdravlja KS".

- Reagensi su veoma skup potrošni materijal, a imamo situaciju da velike količine njih, zbog isteka roka trajanja, svaki mjesec propadaju. Pršeš-Grabovac traži od radnika da koriste reagense sa isteklim rokom trajanja te da ih kriju ako dođe inspekcija. Osim toga, Pršeš-Grabovac od radnika u organizacionim jedinicama domova zdravlja Ilidža, Stari Grad, Ilijaš i Centar, u kojima se nalazi velika količina nepotrebnih reagensa, za šta postoje i pisani akti upućeni joj, traži da se prosipaju u sanitarne odvode, što je suprotno čuvanju i uništavanju sanitarnog i medicinskog otpada i predstavlja nedozvoljenu krivičnu radnju - stoji dalje u pismu.

Kažu "kako posebno zabrinjava činjenica da aparati firme Diamedic D.O.O., a koji su dodijeljeni na korištenje JU Dom zdravlja KS, nisu imali ateste za upotrebu".

- Ovlaštene osobe Organizacionih jedicina su više puta na to upozoravale Pršeš-Grabovac, nakon čega je koordinatorica u nekoliko dana, tačnije od 1. do 6. juna u sve jedinice dostavila "ateste", tj. potvrdu o ispravnosti za sve aparate dobavljača Diamedic D.O.O., pa čak i za one koji su van upotrebe. Kako je moguće dostaviti takve potvrde o ispravnosti, a nijedan aparat na datum koji stoji u dokumentu niti kasnije, nije pregledan. Pitamo, kako je moguće dobiti potvrdu o njegovoj ispravnosti ako aparat prethodno nije detaljno pregledan od ovlaštenog servisera - ističe se u pismu.

Nepoštivanje propisane procedure

"Zbog nepoštivanja propisane procedure o upotrebi i radu laboratorijskih aparata, posebno biohemijskih, hematoloških, aparata za koagulaciju i analizu urina, autori pisma sumnjaju u ispravnost nalaza koji se svakodnevno rade građanima, što bi kako navode, moglo predstavljati najveću kriminalnu radnju u zdravstvu jer se neodgovorno i grubo poigrava sa milionskim nalazima pacijenata u KS".

- Zbog svega osnovanu sumnjamo u dobronamjernost rada Pršeš-Grabovac koja ima neograničeno povjerenje i podršku dr. Abela Baltića, direktora JU Dom zdravlja KS. Prema našim saznanjima, Pršeš-Grabovac bila je na listi stranke BOSS Novi Grad, kada je u vrijeme upravljanja te stranke ovom zdravstvenom ustanovom bila i unaprijeđena i sa pozicije biohemičara postavljena na mjesto šefa Laboratorijske službe Novi Grad. Tada smijenjena šefica prim. mr. ph. Elma Kulenović, specijalista medicinske biohemije, isticala je upravo da je uklonjena jer nije željela primiti donaciju hematoloških aparata od firme Diamedic D.O.O. smatrajući kako nisu adekvatni za Organizacionu jedicinu - navodi se u pismu.

Iako je prvobitan stav JU Dom zdravlja KS bio "kako ne žele odgovarati na anonimne prijave bez valjanih dokaza", iz Menadžmenta ove zdravstvene ustanove ipak su kazali "da su uvijek otvoreni za svaku vrstu ovlaštenog inspekcijskog nadzora". 

- Do kraja poslujemo transparentno i sve radimo prema Zakonu o javnim nabavkama - navode iz JU Dom zdravlja KS. 

Dodaju "da su za sve navedene, ali i ostale aparate koji se koriste u svrhu dijagnostike u JU Dom zdravlja KS, po protokolu i u sklopu redovnih aktivnosti, urađeni atesti".

- Još jednom želimo navesti da smo otvoreni za svaku vrstu inspekcijske kontrole kako bi se utvrdile činjenice - stoji u odgovoru JU Dom zdravlja KS.