Centrotrans i GRAS već nekoliko godina dijele linije u Kantonu Sarajevo. S vremena na vrijeme kako GRAS ostaje bez vozila i rezervnih dijelova Centrotrans odmah uskače sa svojim ponudama da preuzme određene linije.

Centrotrans u Kantonu Sarajevo prevozi putnike na 45 minibuskih i autobuskih linija. To se odnosi na linije počevši od Bentbaše do Sarajevskog aerodroma, Ilidže, Ilijaša, Buča Potoka, Vogošće, Brusulja, Dobrinje, Hrasnice i drugih naselja u Kantonu.

Od 5. novembra Centrotrans je preuzeo 11 kombi linija u općini Stari Grad, prema tvrdnjama inspekcije nezakonito, a javni poziv za ove linije tek treba da se raspiše. Uprava Centrotransa smatra da oni imaju pravo preuzeti ove linije koje su ranije oduzete GRAS-u, jer ovo javno preduzeće nije moglo održavati.

- Centrotrans je od 45 minibuskih i autobuskih linija u Kantonu Sarajevo preuzeo 19 linija koje su GRAS-u oduzete jer nije mogao građanima pružiti usluge – kazala nam je Borislava Purković iz Centrotransa.

Centrotrans paralelno vozi na ekonomski isplativim i profitabilnim linijama GRAS-a. Naprimjer autobuske linije Vijećnica – Dobrinja, Sutjeska – Vogošća, Ilidža – Hrasnica, Ilidža – Rakovica, Sutjeska – Ilijaš – odgovorili su iz GRAS-a, ističući  da će se javiti na javni poziv za dodjeljivanje minibuskih linija na području općine Stari Grad koji bi trebao biti uskoro raspisan.

U GRAS-u su nam kazali da trenutno obavljaju prijevoz sa 16 minibusa u saobraćaju, te svakodnevno nastoje da osiguraju što veći broj tehnički ispravnih vozila za saobraćaj.

- U svojim namjerama da nabavimo vozila i građanima pružimo adekvatan prijevoz na svim minibuskim linijama na sve moguće načine smo spriječeni od raznih interesnih grupa s ciljem nelegalnog uvođenja privatnog prijevoznika u sistem javnog gradskog prijevoza putnika u KS. Preduzeće GRAS ima 85 tehnički ispravnih autobusa, a svakodnevno se u saobraćaj uključuje 76 autobusa na 39 redovnih i tri sezonske linije što zadovoljava potrebe građana za ovim vidom prijevoza.

Preduzeće GRAS ima 53 tehnički ispravna tramvaja, a u saobraćaju je svakodnevno 44 što također u potpunosti zadovoljava potrebe putnika i za ovim vidom prijevoza. Posjedujemo i 27 tehničkih ispravnih trolejbusa, u saobraćaju je svakodnevno 20 - odgovorili su nam iz GRAS-a.

- Na tržištu se uglavnom prodaju stariji trolejbusi od 20 godina koji prema trenutnim propisima ne mogu proći proces homologacije. Trolejbusi nemaju izduvne gasove i ne stvaraju buku, a zemlje EU-a ih posmatraju kao električno, odnosno šinsko vozila za koje ne važe propisi za homologaciju kao kod nas. Dakle, zbog trenutnih propisa nismo u mogućnosti kupiti polovna vozila, a nemamo finansijskih mogućnosti za nabavku novih trolejbusa koji su dosta skupi i za jedno ovakvo vozilo je potrebno izdvojiti 800.000 eura. Prilikom kupovine autobusa mora se voditi računa da motor bude minimalno EURO 4, a vozila mogu biti nova ili polovna - tvrde u GRAS-u.