U nekoliko navrata pokušali smo kontaktirati Edina Fortu, premijera KS, kako bi nam pojasnio na koji način građani KS mogu biti angažirani po ugovoru o djelu, te kako iz Kantona Sarajevo pronalaze potencijalne kanditate za angažman, međutim on nije odgovarao na naše telefonske pozive.

S druge strane, premijer Forto bio je ljubazan da jednoj korisnici Twittera mailom odgovori na slična pitanja. U njegovom odgovoru, koji je objavljen na toj društvenoj mreži, navodi se da Kanton Sarajevo povremeno sklapa ugovore o djelu sa pojedincima u fizičkim licima, na osnovu potreba pojedinih službi.

- Ovi ugovori sklapaju se usključivo za poslove koji nisu previđeni sistematizacijom radnih mjesta. Ugovori o djelu ne podliježu Zakonu o radu, već Zakonu o obligacionim odnosima, te stoga za ove poslove ne može biti raspisan konkura – navodi se u odgovoru.

"Statistička greška"

Pojašnjeno je i na koji način Vlada KS pronalazi "adekvatne" osobe za angažman po ugovoru o djelu.

- Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo ima bazu podataka sa imenima i biografijama nekadašnjih pripravnika i osoba koje su direktno kontaktirale Službu i poslale svoje biografije, tako da se osobe sa kojima se sklapaju ugovori o djelu najčešće pozivaju iz ove baze. Osobe se biraju na osnovu njihovog zvanja i prethodnog iskustva – stoji u Fortinom mailu, te se dodaje da "ukoliko želite da Stručna služba Vlade KS uvrsti Vaše ime u roster, pošaljite svoju biografiju e-mailom na [email protected]".

Prema riječima Mahira Devića, zastupnika u Skupštini KS, angažman osoba po ugovoru o djelu u KS je "klasično političko uhljebljavanje".

- Pored živih ljudi koji rade u sistemu, oni dovode svoje podobne političke kadrove i to je sva metodologija, koja nema veze sa strukom. Osim toga, pitanje je da li su to uopće stručne osobe. To je klasično političko uhljebljavanje. Što se tiče "baze podataka", možda u kadrovskoj komisiji Naše stranke i "četvorke" postoje neki spiskovi i baze, a da obični građanin dobije angažman po ugovoru o djelu može biti samo statistička greška – istakao je Dević.

U odgovoru na naš upit iz Službe za protokol i press KS odgovorili su da Vlada, odnosno organi uprave, upravne organizacije, institucije, javne ustanove, itd., kao i sva druga fizička i pravna lica, ugovore o djelu sklapaju na osnovu odredbi Zakona o obligacionim odnosima FBIH, a na čije sklapanje je Vlada prethodno dala saglasnost u skladu sa odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS.

- Javni konkurs za predmetno ugovaranje se ne provodi, jer se ne radi o zapošljavanju, što je opet regulisano nizom drugih zakonskih i podzakonskih akata, već se radi o obavljanju one vrste poslova koji se ne obavljaju kao poslovi sistematizovanih radnih mjesta, odnosno radi se o sporadičnim poslovima i ukazanoj potrebi ugovorača – odgovorili su.

Primjeri angažmana

Naveli su i par primjera - ugovor o djelu se sklapa sa certificiranim računovođom radi zakonom propisane obaveze izrade i podnošenja godišnjeg obračuna za prethodnu godinu svakog pravnog lica. Ovdje se, kako su pojasnili, radi o aktivnosti koja se poduzima jednom godišnje, najčešće u januaru i februaru tekuće godine za prethodnu, i posao je jednokratan.

VEZANI TEKST - Fortina vlada potpisuje desetke ugovora o djelu: "Konkurs traje dugo, ovako možete zaposliti koga hoćete"

- Također, sklapaju se ugovori o djelu sa ustanovama kulture radi izvođenja predstava, koncerata i sličnih aktivnosti, a koje nisu redovne aktivnosti, svakodnevne i slično (glumci, izvođaci, kostimografi, itd). Pored toga, angažuju se osobe za izrade studija, elaborata i analiza za koje je potrebna ili pak zakonom propisana posebna ekspertiza, znanje, iskustvo i slično.

Dodali su kako građani mogu biti angažirani ukoliko posjeduju znanje, vještine, stručnost i eventualno potrebne certifikate potrebne za obavljanje zadataka koji su predmetom ugovaranja.

- Kada je u pitanju "stavljanje na raspolaganje" od strane građana, odnosno na koji način isti mogu se "mogu prijaviti" ističemo da niti jednim propisom nije, niti može biti zabranjeno da građani svoje biografije pošalju organima vlasti, realnom sektoru, posrednicima u ugovoranju poslova, raznim agencijama, a samim time i Vladi Kantona Sarajevo, odnosno njenim organima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i javnim ustanovama. Na koji način svaki ugovarač kreira svoju bazu - registar nije nešto na šta Vlada utiče, u smislu da postoji jedinstven obrazac ili jedinstven registar na nivou Vlade jer su potrebe resora izuzetno raznolike, a niti je to bilo kojim propisom predviđeno – navodi se u odgovoru Službe za protokol i press KS.