Kako BiH i zemlje zapadnog Balkana mogu ući u EU do 2025. godine

objavljeno: 20.11.2017. u 15:42

Fondacija društva različitih vrijednosti u saradnji s Međunarodnim centrom "Nizami Ganjavi" na skupu "EU budućnost za Balkan" okupila je ljude koje predstavljaju presjek bh. društva sa zvaničnicima i stručnjacima iz Zapadnog Balkana i Evropske unije s obzirom na to da se trenutno planiraju nove strategije prema Zapadnom Balkanu u glavnim evropskim gradovima i Washingtonu.

Tom prilikom, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović istaknuo je da u razmišljanjima o budućnosti BiH među političarima i drugim odgovornim postoje razlike, ponekad i nepremostive, ali da on "sa stola uzima samo ono oko čega se postigne dogovor" jer smatra da prevelika diskusija vodi daleko od osnovnog cilja.

- Moja ključna poruka svodi se na to da odgovorne vlasti u BiH treba da povedu BiH u Evropsku uniju s jasnim ciljem do 2026. godine, što znači od općih izbora 2018. godine u dva mandata, u dva izborna ciklusa. Mislim da ovakva snažna ambicija treba da bude osnova, odnosno poveznica političkih faktora za godinu dana - rekao je Šarović.

Na putu ka EU smatra veoma značajnim regionalno povezivanje s obzirom na to da su zemlje regiona u odnosu na BiH u prednosti. Srbija i Crna Gora otvaraju poglavlja, Albanija ih prati, Makedonija također praveći prekretnicu i rješava do sada nerješeno.

Politika ključnih političkih faktora smatra treba da se zasniva na čvrstom stavu, ali i djelovanju da pristupimo Evropskoj uniji.

- Za to treba biti fokus na reformama, regionalnom, infrastrukturalnom, energetskom i svakom drugom povezivanju. Možda nismo još spremni za carinsku uniju, neki su se oko toga uplašili, ali svakako su nam prijeko potrebni umrežavanje i povezivanje regiona Zapadnog Balkana, investicije, sloboda kretanja ljudi i sloboda trgovine. Mogli bi čak nazivati CEFTA + zato što je ovaj region u slobodnoj zoni - kazao je Šarović.

Zaključio je da BiH teško može ići sama do Evropske unije, te se moraju provesti reforme i otvoriti se prema regionu.

Govoreći o procesu evropskih integracija gradonačelnik Abdulah Saka izjavio je na sastanku da je uvjeren da glavni gradovi mogu biti generator pozitivnih procesa i vrijednosti, zbog čega se nastoji uspostaviti brža i učinkovitnija komunikacija u regionu.

- Grad Sarajevo je potpisalo pet sporazuma s Gradom Beogradom, zatim se pobratili sa Gradom Skopljem. Veoma dobru saradnju imamo i s Gradom Zagrebom - kazao je Skaka, te najavio da bi se naredne godine trebao održati Samit glavnih gradova regiona u Sarajevu.

U saradnji s Fondacijom društva zajedničkih vrijednosti Grad Sarajevo je krajem godine planirao umrežavanje gradova u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović predstavio je dostignuća Crne Gore u euroatlanskim integracijama budući da je postala članica NATO-a i "lider u regionu što se tiče evropskih integracija - da u nekom sagledivom periodu taj proces dovrši".

- Zemlje regiona moraju uhvatiti momenat da odlučno nastupe u svojim euroatlanskim ambicijama, a s druge strane Evropska unija mora reći da je zainteresirana za to - izjavio je Darmanović.

Bivši predsjednik i premijer Makedonije Branko Crvenkovski ukazao je da sve zemlje zapadnog Balkana imaju isti strateški cilj - da postanu dio Evropske unije.

- Proces proširivanja je na snazi. Entuzijazam u Evropskoj uniji možda nije na nivou kakav je bio prije 10 ili 15 godina, ali perspektiva je tu - rekao je Crvenkovski navodeći da skupovi poput današnjeg sastanka na visokom nivou mogu pomoći da se dođe do prioriteta kako se može pomoći da zapadni Balkan ide brže.

U tom smislu, direktor švedskog Institua za međunarodne odnose Mats Karlsson naglasio je da je za Evropsku uniju važno da zemlje zapadnog Balkana napreduju u procesu evropskih integracija.

- Da bi pristupile evropskoj zajednici do 2025. godine potrebno je da provedu još dosta reformi, te ispune uvjete u kontekstu vladavine prava, poštivanja ljudskih prava i drugih stvari. Također, zemlje zapadne Evrope trebaju se dalje fokusirati na ovu regiju i pružiti joj pomoć - poručio je Karlsson.

Ovo je bio 14 skup ove vrste koji se održavao u različitim dijelovima svijeta do sada na četiri različita kontinenta.