Ured je u 2019. godini sačinio Analizu sistema finansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta KS, te su na osnovu provedene analize utvrdili evidentne manjkavosti i koruptivne rizike postojećeg pravnog okvira kojim se regulisala ova oblast.

VEZANI TEKST - Ured za borbu protiv korupcije KS uspostavio novi registar, zašto su rubrike prazne

- Kao optimalno rješenje Ured je predložio donošenje nove Uredbe kojom će se regulisati pitanje dodjele transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS – pojašnjava šef Ureda Erduan Kafedžić za Faktor.

Ističe da je cilj donošenja ove Uredbe prevencija koruptivnih aktivnosti i povećanje transparentnosti, koje se ogledaju u "eliminaciji mogućih zloupotreba koje se u procesu dodjele sredstava mogu desiti, samovolje, proizvoljnosti i arbitrarnosti pri donošenju odluka o dodjeli sredstava, te postizanje optimalnih rezultata prilikom implementacije ovih sredstava, potreba da ovaj proces bude što jasniji, precizniji i transparentniji". 

- Samo na ovaj način se može u potpunosti postići prava namjenska upotreba javnih sredstava koja se dodjeljuju neprofitnim organizacijama i pojedincima. Jedna od značajnih aktivnosti koje ova Uredba propisuje jeste uspostavljanje online Registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS, a za realizaciju je zadužen Ured – navodi Kafedžić.

Dodaje također da je svrha registra uspostava centralizovanog, kvalitetnog i učinkovitog pregleda, dodijeljenih transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS i dodatno osiguranje transparentnosti u dodjeli transfera, te mogućnosti blagovremenog djelovanja i preveniranja mogućih koruptivnih aktivnosti u ovom procesu.

Kafedžić također potcrtava da će se morati unositi svi podaci o svim dodijeljenim iznosima, kao i da će biti dostupni javnosti.